More

  Izrečena presuda u predmetu Siniša Vuković i drugi

  - Advertisement -

  Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, u predmetu Siniša Vuković i dr. donio je dana 5.6.2020. godine presudu kojom su optuženi Siniša Vuković i Vladimir Dejanović oglašeni krivim što su počinili produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3., u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 31. KZ BiH. Sud je izrekao uslovne osude kojima je optuženima Siniši Vukoviću i Vladimiru Dejanoviću utvrđena kazna zatvora u trajanjuod po 1 (jedne) godine. Istovremeno je određeno da se izrečene kazne neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počine novo krivično djelo. Optuženima su, kao sporedne, izrečene novčane kazne u iznosu od po 10.000,00 KM.

  Optuženi Siniša Vuković kriv je što je u poreznom periodu od 1.7. do 31.7.2010. godine, u svojstvu opunomoćenog lica koje je u stvarnosti upravljalo poslovanjem pravnog lica „MP Auto“ d.o.o. Brčko, zajedno sa Vladimirom Dejanovićem, direktorom i odgovornim licem u pravnom licu „MP Auto“ d.o.o. Brčko, kao poreznim obveznikom, u namjeri da pravnom licu „Namještaj Mozaik“ d.o.o. Čelinac omoguće neosnovan povrat ulaznog PDV-a, suprotno odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, ispostavili fakture o fiktivnom prometu gdje stvarnog prometa nije bilo. Taj promet su evidentirali u svojim knjigovodstvenim evidencijama po kojima su prikazali da su pravnom licu „Namještaj Mozaik“ d.o.o. Čelinac izvršili građevinske radove u iznosu od 472.250,32 KM sa pripadajućim PDV-om, te na taj način mu omogućili da neosnovano i nezakonito prikaže, obračuna i ostvari, putem evidentiranja u PDV prijavama, odbitak ulaznog PDV-a u iznosu od 68.617,57 KM. Za navedeni iznos oštećen je budžet Bosne i Hercegovine.

  Autor: Sud Bosne i Hercegovine
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img