More

  Izrečena presuda u predmetu Ilija Lamešić i drugi

  - Advertisement -

  Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, dana 26.8.2020. godine, donio je i javno objavio presudu kojom su optuženi Ilija Lamešić i Amela Lamešić oglašeni krivi, a pravno lice „Ruškić-trans“ d.o.o., Brčko distrikt, odgovorno što je počinilo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 2, a sve u vezi sa članom 29. i članom 124. tačka c) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH).

  Sud je optuženom Iliji Lamešiću izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od dvije godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti akooptuženiu roku od četiri godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 KM. Sud je optuženoj Ameli Lamešić izrekao uvjetnu osudu kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti akooptuženau roku od dvije godine,od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Optuženoj je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu 1.000,00 KM. Pravnom licu „Ruškić-trans“ d.o.o., Brčko distrikt, Sud je izrekao novčanu kaznu u iznosu 10.000,00 KM. Na osnovu člana 110. i 111. KZ BiH od optuženog pravnog lica „Ruškić-trans“ d.o.o., Brčko distrikt, oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 134.654,11 KM. Navedeni iznos optuženo pravno lice „Ruškić-trans“ d.o.o., Brčko distrikt, već je uplatilo u budžet BiH.

  Optuženi Ilija Lamešić i Amela Lamešić su krivi što su kao ovlašteni predstavnici pravnog lica, u namjeri da nezakonito ostvare pravo na povrat ili kredit po osnovu indirektnih poreza, po prethodno dogovorenom i zajedničkom pribavljanju fiktivne dokumentacije, podnosili PDV prijave neistinitog sadržaja sa iskazanim iznosima za povrat ili kredit indirektnih poreza koji prelazi iznos od 50.000,00 KM. Pravno lice „Ruškić-trans” d.o.o., Brčko distrikt, je, prema navodima optužnice, raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom koristi u istom iznosu.

  Autor: Sud Bosne i Hercegovine
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img