Izborno povjerenstvo: Poziv građanima Brčko distrikta BiH

Foto: RadioBrcko.ba / Arhiva
Autor teksta: Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH

Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH, radi popunjavanja svoje rezervne baze potencijalnih kandidata za rad u biračkim odborima na predstojećim Lokalnim izborima u BiH 15.11.2020. godine, poziva građane Brčko distrikta BiH da se odazovu ovom pozivu i prijave za rad u biračkim odborima.

Lice koje bude imenovano za člana biračkog odbora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da je upisano u Konačni birački popis,
  • da ima prebivalište u Brčko distriktu BiH i
  • da posjeduje najmanje srednju stručnu spremu.

Zainteresirane osobe za rad u biračkim odborima potrebno je da se jave u prostorije Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH koje se nalaze na adresi u Ul: Dr. Abdulaha Bukvice br. 1 u Brčkom (iza zgrade Policije Brčko distrikta BiH) najkasnije do 16.10.2020. godine (petak) do 15,00 sati.