Izborno povjerenstvo: Obavijest za građane Brčko distrikta BiH

  Autor fotografije: Otisak.ba / Arhiva
  Autor teksta: Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH

  Središnje izborno povjerenstvo BiH je propisalo proceduru ostvarivanja prava na glasovanje birača koji su pozitivni na COVID-19 ili birača kojima je određena izolacija/samoizolacija ili su hospitalizirani putem posebno formiranog mobilnog tima.

  1. Birači pozitivni na Covid-19 i hospitalizirani birači dostavljaju Izbornom povjerenstvu Brčko distrikta BiH:
  2. medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 ili
  3. dokaz da je birač hospitaliziran,
  • Birači kojima je određena izolacija/samoizolacija dostavljaju Izbornom povjerenstvu Brčko distrikta BiH:
  • akt sanitarnog inspektora kojim se određuje izolacija/samoizolacija biraču.

  Zahtjev za prijavu glasovanja putem „Posebno formiranog mobilnog tima“ s navedenom dokumentacijom dostavlja se Izbornom povjerenstvu Brčko distrikta BiH najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora lično (putem e-maila ili faxa) ili putem drugog lica na adresu Dr. Abdulaha Bukvice br. 1, tel/fax: 049/218-177, e-mail: ik_brcko@teol.net.

  Budući da je istekao rok od 72 sata (7,00 sati dana 12.11.2020. godine) prije dana izbora za prijavu glasovanja putem Covid-19 mobilnog tima svim oboljelima i onima koji su u izolaciji do tog sata, obavještavamo birače o sljedećem:

  Svi birači obuhvaćeni gore pomenutim kategorijama kojima je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, zahtjev za glasovanje je dužan dostaviti odmah, a birač kojem je dijagnosticirano navedeno oboljenje na dan izbora zahtjev za glasovanje može dostaviti na sam dan izbora do 9,00 sati.

  --