More

  Internacionalni univerzitet Brčko: Prevazišli smo vještački nametnute probleme

  Legalitet, legitimitet i važeća licenca, prva akreditacija su validne.

  - Advertisement -

  – Internacionalni Univerzitet Brčko Distrikt BiH je osnovan odlukom Skupštine Brčko Distrikta BiH broj: 01-02-429/11 od 30.06.2011. godine, Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove izdato je od strane Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta broj akta: 0285RG-001/11, broj predmeta: UPI-I-37-0000153/11, dana 10.10.2011. godine i Rješenje broj predmeta: UP-I-37-000004/12 i broj akta: 0285RG-001/12 dana 11.01.2012. godine, a registrovan kod Osnovnog suda pod brojem: 096-0-REG-11-000697 dana 13.10.2011. godine.

  Univerzitet je upisao prve studente na početak studija i primio određeni broj studenata sa drugih visokoškolskih ustanova iz BiH i regije.

  Sve je išlo dobro na zadovoljstvo studenata, lokalne zajednice i nas sa Univerziteta sve do dolaska novih „političkih namjesnika“ u Odjelu za obrazovanje 2013. godine koji su privatno bili rigidnog shvatanja i pogleda na privatne Univerzitete.

  Tadašnji novoimenovani šef Odjeljenja za obrazovanje Distrikta izvjesni lik Poljić bez ikakvog povoda počinje maltretirati privatne univerzitete u Distriktu Brčko i davati izjave da smo nelegalni, nelegitimni, da funkcionišemo bez ikakvog zakonskog osnova itd.

  Toj harangi koja poprima neviđene razmjere se pridružuje i dio javnosti pa i neki subjekti iz vaših redova. Počinjemo bitku za pravdu i istinu.

  Ta bitka je trajala vrlo intezivno do dolaska nove realnije političke postave u Distriktu krajem prošle godine od kada se počinje nazirati prava istina, a to je da se visokoškolsko obrazovanje u Distriktu u proteklih četiri političke godine nalazilo u ulozi političke monete na lokalnom nivou gdje se pokušavalo dokazati od nekih retrogradnih snaga da u Distriktu ništa ne funkcioniše pa eto ni visoko obrazovanje. Danas je sve to za nama kao jedna siva i ljudski bezumna epizoda, koja nas puno koštala a bez ikakve naše krivice.

  Vinovnici harange ovih dana hodaju po sudovima i tužilaštvima da „objasne“ zašto su sprečavali i uništavali jednu plemenitu ideju kao što je visoko obrazovanje.

  Neka, tako valjda svi prolaze koji se služe lažima i podvalama.

  Ovih dana Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Mostaru (tzv CIP, državna agencija) zaprimio je dopis Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH u vezi autentičnog tumačenja Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 44/15) koji potvrđuje da je rad privatnih visokoškolskih ustanova u Distriktu Brčko od osnivanja pa do danas u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima BiH i Distrikta.

  Na tragu toga, u petak 22.09.2017. godine je CIP Mostar na svojoj stranici objavio sljedeće saopštenje: „Vezano uz predhodne informacije o statusu visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH, te zahtjeva za autentično tumačenje člana 29. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09) obavještavamo Vas da na osnovu člana 21. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10, 28/12 i 22/17), i člana 29. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, a u skladu sa članom 21. Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 44/15), šef Odjeljenja za obrazovanje daje autentično tumačenje člana 25. Pravilnika o postupku za ocjenu uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova: smatra da se akreditacije izdate visokoškolskim ustanovama Brčko distrikta imaju pravno dejstvo i validnost upravnog akta sve do okončanja postupka izdavanja Rješenja o pravovremenom podnesenom zahtjevu za reakreditaciju visokoškolske ustanove Brčko distrikta BiH.

  U vezi navedenog, Centar je u postupku ažuriranja i izmjene forme i sadržaja informacija o visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u okviru kojih će biti uvrštene i visokoškolske ustanove sa područja Brčko distrikta BiH.“

  Dakle, poslije ovoga možemo konstatovati da smo prevazišli vještački nam nametnute probleme od nekih nedobronamjernih političkih krugova.

  Legalitet, legitimitet i važeća licenca, prva akreditacija su validne. Sad imamo iskorak ka reakreditaciji, podizanju uslova i kvaliteta studija, ulazak u kvalitetniju međunarodnu saradnju i učešće u međunarodnim projektima tipa, ERAZMUS itd.

  Ovo će biti olakšano obzirom da je Univerzitet od početka svoga rada usmjeren ka realizaciji strategije koju su pri osnivanju uspostavili osnivači Univerziteta na čelu sa prof.dr Velimirom Sotirovićem, a to je da se školuju kadrovi potrebni Distriktu Brčko, Bosni i Hercegovini pa i šire, da se da šansa onima koji su nekada započeli studije pa ih iz raznoraznih razloga prekinuli da iste nastave sa dostignutog nivoa, da su iste usklađene sa evropskim standardima simboliziranim kroz Bolonja proce i najvažnije da više od 90% diplomanata imaju odmah po završetku radni angažman u struci, što je standard razvijenih zemalja.

  Da bi sve navedeno realizovali potrebno je bilo razviti u okviru sedam fakulteta takve studijske programe i module koji će zadovoljiti postavljenje kriterije. U tom pravcu su utemeljeni:

  • Fakultet za menadžment sa studijskim programima POSLOVNOG MENADŽMENTA, EKONOMIJE, POLJOPRIVREDE, GRAĐEVINARSTVA I ARHITEKTURE, TURIZMA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE itd.

  • Fakultet za Informatiku sa studijskim programima POSLOVNA INFORMATIKA, PROFESOR INFORMATIKE i RAČUNARSTVA, PROFESOR INFORMATIKE-MATEMATIKE i PROFESOR INFORMATIKE I TEHNIKE.

  • Fakultet za poslovno-civilnu bezbjednost je razvio studije POSLOVNO-CIVILNE BEZBJEDNOSTI, FORENZIKE I ZDRAVSTVENE NJEGE SA MODULIMA VISOKE OPŠTE MEDICINSKE SESTRE, VISOKI RADIOLOŠKI TEHNIČAR i FIZIOTERAPEUT.

  • Fakultet saobraćajnog inženjerstva je razvio studij DRUMSKOG SAOBRAĆAJA.

  • Fakultet za poslovne komunikacije je razvio studij POSLOVNIH KOMUNIKACIJA i studij ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI.

  • Učiteljski fakultet realizuje programe RAZREDNE NASTAVE, PEDAGOGIJE, PSIHOLOGIJE i kombinovani studij PEDAGOGIJE-PSIHOLOGIJ i PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I ODGOJ.

  • Pravni fakultet radi po tradicionalnom ali u programskom pogledu dopunjenom konceptu i realizuje studij OPŠTEG PRAVA i studij UNUTRAŠNJI POSLOVI-KRIMINALISTIKA.

  Na Univerzitetu se odvija živa izdavačka djelatnost u okviru „Biblioteke NIR“.

  Tako je do sada izašlo deset brojeva časopisa NIR čije sadržaje čine naučne i stručne teme iz oblasti nauke, istraživanja i razvoja. U okviru današnjeg susreta ćemo izvršiti promociju desetog jubilarnog broja. Čekamo izvjesnu pojavu časopisa na listi međunarodno indeksiranih publikacija.

  U okviru Biblioteke je izašlo i cc deset knjiga monografskog i udžbeničkog sadržaja.

  Ove knjige se koriste u nastavno-naučnom procesu na našem Univerzitetu i nekoliko univerziteta u regiji.

  Održano je i više simpozija sa temama iz ekonomije, prava, saobraćaja i informatičkih nauka.

  Važno je napomenuti da Univerzitet ima brojne potpisane sporazume i ugovore o naučnoj, nastavnoj i tehničkoj saradnji sa univerzitetima i kompanijama u BiH i inostranstvu.

  Naši profesori učestvuju na domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima.

  Kao i sve novootvorene visokoškolske ustanove u BiH i regiji i naš Univerzitet je prošao sve faze, od institucionalne dobrodošlice pa onda žestokog osporavanja u Distriktu do prihvatanja realnosti postojanja i političke podrške.

  U tom smislu je bitno napomenuti da je Univerzitet prošao više nadležnih inspekcijskih kontrola u kojima je konstatovano da se radi u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Distrikta i Bosne i Hercegovine.

  Sve je to rezultiralo da je Odjeljenje za obrazovanje Vlade Distrikta uputilo nadležnim državnim Agencijama BiH Obavještenje potkrepljeno dokumentima i činjenicama, da je naš Univerzitet licenciran i da se nastavni proces odvijao i odvija od njegovog osnivanja do danas i danas legalno i legitimno.

  Takođe valja napomenuti da je Univerzitet bio prinuđen voditi i nekoliko sporova sa bivšim šefovima Odjeljenja za obrazovanje pred vladinom Apelacionom komisiom, Osnovnim sudom i Apelacionim sudom Distrikta i sve te sporove dobijao.

  Kao potvrda prethodnih napomena neka posluže podaci da studenti našeg Univerziteta u velikom broju primaju stipendije od Vlade Distrikta, lokalnih zajednica u BiH, nevladinog sektora, uglednih kompanija itd.

  Važno je napomenuti da i Univerzitet po utvrđenim kriterima stipendira najbolje studente, i studente palih boraca u BiH u prošlom ratu bez obzira kojoj su sukobljenoj strani poginuli pripadali.

  Po istraživanju Alumni organizacije u osnivanju sa Univerziteta naši diplomirani studenti svih nivoa su neposredno po završetku studija dobili zaposlenje u struci u više od 96% slučajeva.

  U toku studija više od 50% studenata već znaju ko će im biti poslodavac.

  Dakle naši diplomanti uglavnom ne opterećuju berze rada u sredinama iz kojih dolaze.

  Takođe, bila bi učinjena nepravda ako se ne kaže da je nastavnički kadar na Univerzitetu uglavnom regionalno i šire afirmisan i posvećen ideji da na tržište rada izvede što kvalitetniju stručnu i profesionalnu visokoobrazovanu mladost…

  Na kraju neizbježno je u cilju istine i suda javnosti ali i medijskog izvještavanja reći da smo do konstituisanja aktuelne Vlade Distrikta, sve probleme imali s pojedincima i strukturama iz tadašnjih vlasti koji nisu htjeli da nas prihvate kao realnost i dio liberalno-demokratskog toka razvoja ove zajednice.

  Rigidnim, birokratskim metodima su nas onemogućavali i nanosili nam štete na svakom koraku.

  Mislimo da je takav odnos u suprotnosti sa idejom institucionalnog jačanja Brčko Distrikta BiH.

  Nova vlada je donijela i nova shvatanja i razumijevanje.

  Potvrdila se latinska istina, PER ASPERA AD ASTRA, ili KROZ TRNJE DO ZVIJEZDA.

  Za zvijezde nam je sada put otvoren – navedeno je u saopćenju menadžmenta Internacionalnog univerziteta Brčko distrikta BiH.

  - Advertisement -spot_imgspot_img
  SourceOtisak.ba

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img

  Ostavite komentar. NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove portala Otisak.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Otisak.ba zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

  Molimo Vas unesite komentar
  Molimo Vas unesite Vaše ime ovdje

  six × one =