Insistirati na transparentnijem i jednostavnijem izvještavanju o trošenju javnih sredstava

  Sponzorisan članak / Autor: Safet Imamović

  Nova politička generacija, koja sa sobom neminovno nosi i novu dozu energije, treba da iskoristi sve raspoložive metode koje nudi moderno doba, a sve u cilju uspostavljanja boljeg i kvalitetnijeg nivoa povjerenja između građana i javnih servisa koje ti građani finansiraju.

  Te metode se uglavnom odnose na primjenu savremenih znanja i tehnologija, ali i korištenja medija i drugih načina komuniciranja kako bi građani jednostavnije i brže mogli biti obaviješteni o radu i aktivnostima javnih službi, ali i kako bi se brže čuo njihov glas u vladinim službama.

  Obzirom da sam dobar dio svog života posvetio praćenju političkih i ekonomskih procesa u našoj lokalnoj zajednici, mogao sam da uočim sve nedostatke i prednosti donesenih odluka a koje se konkretno odnose na izvještavanje javnosti o aktivnostima koje sprovode institucije Brčko distrikta BiH.

  Prednosti

  Skupština i Vlada Brčko distrikta BiH su zaista aktivni prilikom komuniciranja sa građanima posredstvom medija, to se najviše odnosi na sjednice Vlade BD BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH, usvojeni izvještaji i zaključci, redovne preskonferencije, direktan prijenos sjednica i slično, ali ono što je najviše izazvalo reakcija, uglavnom pozitivnih, u javnosti jeste javni registar plata i imenovanih i zaposlenih lica u institucijama i javnim preduzećima koje se finansiraju iz budžeta Brčko distrikta BiH. Prilikom isticanja prednosti, ne treba zaboraviti niti na web stranicu na kojoj svaki građanin može da prati proces javnih nabavki i da se na taj način informiše o tome kako se troše sredstva poreznih obveznika ovog grada, ali i ove države.

  Ukoliko se Distrikt uporedi sa entitetima, postoji jasna pozitivna razlika u korist Brčkog jer na nivou eniteta ali i većine kantona (osim Sarajevskog kantona) i opština u bosanskohercegovačkom enitetu Republika Srpska ne postoji transparentan izvještaj o trošenju budžetskih sredstava na plate imenovanih i zaposlenih lica u javnom sektoru.

  Dakle, po ovim parametrima Brčko distrikt BiH jeste bolje od drugih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini, ali to nije razlog da ne bude još i bolje…

  Nedostaci

  Najveći nedostatak u ovoj oblasti jeste primarno nedostatak želje i znanja građana o funkcionisanju i tehničkom djelovanju Vlade BD BiH i drugih institucija, po mom skromnom mišljenju, veliki broj građana nije osviješten u pogledu osnovnih informacija o tome šta je budžet, šta su javni prihodi, šta su javni rashodi, i kako se taj budžet puni.

  Da bi izvještavanje bilo efikasnije, građani moraju i trebaju biti više informisani o načinu djelovanja isto kao i o djelovanju javnih građanskih servisa, dakle potrebno je aktivnije učešće građana u ovom procesu a Vlada BD BiH treba uraditi promotivni dio koji će na jednostavan način „dočarati“ građanima kako se te pogodnosti mogu koristiti, koristeći savremene tehnologije.

  Pozitivan primjer što se tiče toga jeste pojednostavljena platforma Grada Bjelovara, gdje građani i drugi poreski obveznici, na jednostavnom pretraživaču mogu pronaći sve što ih zanima pretraživanjem ključne riječi koja se odnosi na javni rashod, odnosno trošenje javnih sredstava tog grada.

  Na ovom linku https://transparentnost.bjelovar.hr/ pogledajte kako to izgleda, stoga treba težiti na jednostavnijim metodama, ponajviše iz razloga jer se dobro počelo raditi sa javnim registrom plata koji je vidno poboljšao nivo povjerenja između građana i Vlade Brčko distrikta BiH,

  Moje ime je Safet Imamović, posljednji sam na listi pod rednim brojem 34. Stranke demokratske akcije za Skupštinu Brčko distrikta BiH, diplomirani sam ekonomista i spreman sam da učim i da na taj način, novim stečenim znanjima ali i pozitivnim praksama iz okruženja doprinosim pozitivnim promjenama u našoj lokalnoj zajednici.

  Listu dijelim sa ljudima koji su stekli diplome visokog obrazovanja iz prirodnih i društvenih nauka, ljudima koji su spremni dati svoj doprinos i pobrinuti se da grad bude bolje mjesto za život.

  Za kraj, pozivam vas da podržite mlade 15.11.2020. godine.