Impresum

Izdavač

Novinska agencija Patriot Media, samostalni preduzetnik za usluge, vlasnik Adis Mujdanović

Direktor/glavni i odgovorni urednik

Adis Mujdanović

Saradnici

Samir Tukulj
Maksim Cvijanović
Kristian Bilić
Kenan Ibrišimović
Željko Lazarević
Sandra Ikanović Jovičić
Omar Tursić
Hakija Karić
Damir Glibanović
Ana Kotur Erkić
Andrijana Vuković
Erol Berberović