Impresum

Izdavač

Novinska agencija Patriot Media, samostalni preduzetnik za usluge, vlasnik Adis Mujdanović

Direktor/glavni i odgovorni urednik

Adis Mujdanović

Saradnici

Samir Tukulj
Maksim Cvijanović
Kristian Bilić
Kenan Ibrišimović
Željko Lazarević
Sandra Ikanović Jovičić
Ramiz Dedaković
Omar Tursić
Hakija Karić
Damir Glibanović