Impresum

Izdavač

Novinska agencija Patriot Media, samostalni preduzetnik za usluge, vlasnik Adis Mujdanović

Direktor/glavni i odgovorni urednik

Adis Mujdanović

Saradnici

Samir Tukulj
Kristian Bilić
Željko Lazarević
Sandra Ikanović Jovičić
Ramiz Dedaković
Omar Tursić
Azra Bijedić
Aleksandar Pantelić
Hakija Karić