More

  Grupa Ribolovci Brčko: Sportsko Ribolovni Savez nema potvrđenu privrednu osnovu niti ima izrađen godišnji plan upravljanja vodotokovima

  spot_imgspot_img
  Autor teksta: FB Grupa Ribolovci Brčko 

  Nakon duže od dvije kalendarske godine prepiski sa odjeljenjima distrikta grupa iskrenih ribolovaca uspjela je konačno dobiti pisani odgovor u kojem se naše sumnje potvrđuju, a u kojem se navodi da TRAŽENA PRIVREDNA OSNOVA NIKADA NIJE IZRAĐENA, A SAMIM TIM NIJE NI USVOJENA NA VLADI BRČKO DISTRIKTA BIH, A DA SE GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA VODOTOKOVIMA NE DONOSI NA PROSTORU BRČKO DISTRIKTA BIH.

  Obzirom da su Privredna osnova i Godišnji plan dva osnovna dokumenta upravljanja vodotokovima distrikta, te da je Zakonom o slatkovodnom ribartstvu Brčko distrikta BiH zabranjeno upravljavljati vodotokovima bez pomenuta dva dokumenta, postavljaju se jasna pitanja, a to su KAKO Sportsko Ribolovni Savez Brčko distrikta BiH (koga čine USR Kečiga, USR Smuđ i USR Ravne Tinja) i dalje upravlja vodotokovima i ZAŠTO pomenutom pravnom licu JOŠ UVIJEK NIJE ODUZETO PRAVO NA UPRAVLJANJE VODAMA DISTRIKTA?

  Zakon o slatkovodnom ribarstvu Brčko distrikta BiH je ovdje potpuno jasan i kaže:

  Član 34

  (1) Zabranjeno je ribolovačkim vodama upravljati suprotno privrednoj osnovi ili godišnjem planu.

  Sve prethodno napisano čini se najcrnjim dijelom brčanskog ribolova, jer zbog ovoga nam je riblji fond neprocjenjivo istrijebljen i uzimamo sebi za pravo da kažemo da je nad vodotokovima distrikta od momenta isteka prve izrađene privredne osnove koja je koštala cca 30000KM, pa do danas izvršen EKOCID NEPROCJENJIVIH RAZMJERA.

  U odgovoru nam se navodi da ne postoji od strane Vlade potvrđenja privredna osnova, međutim sumnjamo da nije nikada izrađenja, tačnije izražavamo sumnju da postoji dokument koji je nazvan privredna osnova, a čiju izradu nije uradio ovlašteni fakultet, ali da je ista plaćena sa računa nosioca ribolovačkog prava…

  Sumnjamo! Jer imamo pravo na to…

  Zamislite recimo ironiju obmane koja je možda rađena na skupštinama nosioca ribolovačkog prava prema delegatima svojih članica od strane funkcionera koji su možda tvrdili kako privredna osnova postoji, i zamislite još veću ironiju da je neko sebi uzeo za pravo platiti ovaj dokument možda nekoj neovlaštenoj ustanovi da istu napiše, a da niko od ribolovaca distrikta nije vidio zaposlene na „prebrojavanju ribe“ u vodotokovima distrikta. Zamislite da možda nosilac ribolovačkog prava ima izrađenu i plaćenu privrednu osnovu, a iz pomenutih razloga nije smio da je pošalje Vladi na usvajanje.

  Ako svako udruženje koje je članica Saveza smije nekažnjeno izdavati ribolovačke dozvole i sebi zadržavati 60KM od svake, iako zakon kaže da 80% prihoda od dozvole pripada nosiocu ribolovačkog prava, zašto bi se nosilac ribolovačkog prava, realno gledano, libio izraditi i platiti neku nevalidnu privrednu osnovu.

  Mi koji stojimo iza ovoga teksta smo zaista iskreni sportski ribolovci, ribolovci koje zanima isključivo riblji fond distrikta. Niko od nas ne obnaša niti jednu funkciju u pomenutim ribolovačkim udruženjima, niti se opterećujemo sa time da dođemo do bilo koje funkcije, jer bi sa ljudima koji sve ove godine „upravljaju vodotokovima“, bez osnovna dva dokumenta zaista bio grijeh i kafu popiti…

  Mi smo samo grupa iskrenih ribolovaca distrikta, koji želimo da nam se od strane nove vlasti pruži prilika za razgovor, kao i prilika da uredimo vodotokove, te da se prvo zabrani upravljanje vodotokovima onima koji godinama uništavaju javno dobro distrikta, kako bi se sve moglo ponovo resetovati, pa da konačno možemo svi uživati u ribolovu u svom gradu, a ne da i dalje moramo odlaziti na pecanje širom BiH u portazi za adrenalinom koji nam donosi pecanje kapitalnih primjeraka riba koji u vodotokovima ditrikta završavaju u najvećem broju u mrežama, cenkerima i ostalim nelegalnim alatima KRIVOLOVACA…

  Bistro svima.

  Čitano

  Povezani članci