Grupa Ribolovci Brčko: Ribolov distrikta i dalje je neotpakovana pandorina kutija (IV)

  Foto-ilustracija
  Autor teksta: FB Grupa Ribolovci Brčko

  U dosadašnjim tekstovima nismo pisali na temu dva osnovna dokumenta upravljanja vodotokovima distrikta, te ćemo se sada pozabaviti njima.

  Jednostavno se nije smjelo zaboraviti svih ovih godina da je bez PRIVREDNE OSNOVE i GODIŠNJEG PLANA nemoguće zakonski upravljati vodotokovima distrikta i ne samo vodotokovima distrikta, nego bio kojim vodotokovima koji predstavljaju javno dobro u BiH.

  Zakon o slatkovodnom ribarstvu Brčko distrikta BiH čak daje ovlaštenja poljoprivrednom inspektoru i odjeljenju da oduzme ribolovačko pravo nosiocu ako nema validno izrađena pomenuta dva dokumenta. Ali pošto distrikt Brčko očigledno nema zaposlenog poljoprivrednog inspektora koji treba da utvrdi i pokrene ovu inicijativu, ovo pravo nosiocu nikada nije ni oduzimano…

  Privredna osnova predstavlja “KRVNU SLIKU” vodotokova distrikta.

  Privredna osnova sadrži:

  1. podatke o nosiocu ribolovačkog prava,
  2. podatke o ribolovačkom području i ribolovačkoj zoni,
  3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovačkog prava iz člana 24, stavova 8 i 9 ovog zakona,
  4. osnovna hidrografska, fizičko-hemijska i biološka svojstva ribolovačkog područja,
  5. vrste, količinu i zdravstveno stanje riba,
  6. mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera,
  7. maksimalnu dnevnu i godišnju količinu dozvoljenog ulova po vrstama riba, određenu na osnovu veličine ribljeg fonda i godišnjeg prirasta riba,
  8. vrijeme u kojem je dozvoljen lov riba i najmanju veličinu ribe ispod koje se ne smije loviti,
  9. program poribljavanja (vrijeme, količinu i vrstu riba),
  10. mjere za zaštitu prirodnih mrijestilišta,
  11. ekonomsku osnovu korištenja ribolovačkog područja,
  12. organizaciju ribočuvarske službe,
  13. studiju uticaja na životnu sredinu u slučaju unosa stranih vrsta ili podvrsta riba u ribolovačke vode,
  14. mjere zaštite i korištenja voda shodno propisima o vodama,
  15. vrste mamaka, stanje mamaka i maksimalno dozvoljenu količinu mamaka kojima je dozvoljeno loviti ribu tokom ribolova na određenom ribolovačkom području ili ribolovačkoj zoni.

  Dok godišnji plan sadrži:

  • procjenu količine ribe i njenog prirasta u ribolovačkom području ili ribolovačkoj zoni,
  • dozvoljeni godišnji ulov ribe po vrstama i dozvoljeni ulov ribe,
  • plan poribljavanja prema količinama i vrstama te potrebna novčana sredstva,
  • mjere i način zaštite ribolovačkog područja, ribolovačke zone ili njenog dijela,
  • organizaciju rada ribolovačko-čuvarske službe te plan rada na uređenju životne sredine,
  • planirana novčana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.

  Na pisani upit odjeljenju da nam se izdaju kopije trenutno validne privredne osnove i godišnjeg plana dobili smo odgovor da ta dva dokumenta ne postoje trenutno validna u Brčko distriktu.

  Da podsjetimo samo ribolovce distrikta…

  Prva privredna osnova je izrađena davne 2008, ili 2009te godine, a koštala je cca 30000KM i njen rok važenja je bio 6 god. Kopiju ove privredne osnove FB Grupa Ribolovci Brčko posjeduje u svom vlasništvu, međutim novu privrednu osnovu ne posjeduje čak niti odjeljenje, ali Nosilac ribolovačkog prava i dalje upravlja vodotokovima distrikta.

  Ali još zanimljivije je stanje sa godišnjim planom upravljanja vodotokovima. Ovaj dokument nismo uspjeli pribaviti čak niti za period trajanja ove prve privredne osnove koja je postojala. Što nam govori da ga nosilac ribolovačkog prava nikada nije ni imao izrađenog, a upravljao je vodotokovima…

  Moramo još citirati član 34. Zakona o slatkovodnom ribarstvu Brčko distrikta BiH koji kaže:

  (1) Zabranjeno je ribolovačkim vodama upravljati suprotno privrednoj osnovi ili godišnjem planu.

  (2) Zabranjeno je ribolovcima na ribolovačkim vodama loviti ribe suprotno privrednoj osnovi i godišnjem planu.

  Ako zakon kaže da je ZABRANJENO vodama upravljati suprotno privrednoj osnovi i godišnjem planu automatski je zabranjeno upravljati vodama BEZ POSTOJANJA OVA DVA DOKUMENTA.

  Mi možemo shvatiti da Sportsko Ribolovnim Savezom Brčko distrikta BiH, kao i udruženjima koja ga čine mogu upravljati poluškolovani, ili neškolovani pojedinci koji se vjerovatno iz tih razloga na naše tekstove ne usude oglasiti nekim demantom, no duboko smo uvjereni da institucijama distrikta upravljaju školovani, ali odgovor na pitanje zašto dozvoljavaju da se na ovakav način “upravlja” vodotokovima ostaje i dalje neotpakovan u pandorinoj kutiji ribolova distrikta…

  NASTAVIĆE SE…

  --