Grupa Ribolovci Brčko: Ribolov distrikta i dalje je neotpakovana pandorina kutija (III)

  Foto-ilustracija

  U tekstovima koji govore o problemima ribolova distrikta bilo bi zaista šteta ne pomenuti privredni ribolov i privredne ribolovce distrikta, kao i one koji se bave “RIBARENJEM” raznim vrstama mreža, cenkera, samica, strukova i koji predstavljaju ogled za ugled u ribolovu naše lokalne zajednice.

  No da krenemo od prvih pomenutih, privrednih ribolovaca…

  Cijena godišnje dozvole za privredni ribolov u distriktu iznosi 500KM, no bilo bi interesantno vidjeti da li privredni ribolovci distrikta posjeduju:

  • odobrenje za privredni ribolov,
  • da li lično oni kao registrovani privredni ribolovci vrše obavljanje privrednog ribolova baš iz čamaca sa registracionim oznakama koje su navedene u odobrenju, ili se nekada pojavljuju njihovi pomoćnici u svojim čamcima u obavljanju privredne djelatnosti,
  • da li u svojim odobrenjima imaju upisan dio ribolovačkog područja, ili ribolovačke zone u kojoj smiju da love,
  • da li su ti pomoćnici, a kako nalaže Zakon o slatkovodnom ribarstvu, osposobljeni za obavljanje privrednog ribolova, obzirom da je odobrenje za privredni ribolov neprenosivo na druga lica,
  • da li privredni ribolovci na svojim alatima posjeduju tačan broj pločica sa oznakama privrednih alata, ili se dešava da na mrežu stave po jednu pločicu i na taj način utrostruče broj mreža u vodi,
  • da li za vrijeme zakonom propisanog mrijesta plemenitih vrsta riba drže alate van vode,
  • da li posjeduju rashladne vitrine i štandove za prodaju izlovljene ribe,
  • da li ne bacaju svoje alate u zoni rekreativno sportskog ribolova.

  Do ovih podataka ćemo teško doći jer ih kriju i nadležni, a i oni koji su “odabrani” u distriktu da se bave ovim humanim vidom ribolova nazvanim PRIVREDNI…

  Da li se zaista svih ovih godina nije desilo da niti jedan privredni ribolovac nije napravio niti jedan teški prestup da mu odobrenje za privredni ribolov bude oduzeto, ili ga jednostavno ribočuvari ne kontrolišu, pa se činjenice na ove teme ni ne prezentuju nikome, a svjedoci smo bacanja površinskih mreža u rekreativno-sportskoj zoni ribolova…

  Da li privredni ribolovci distrikta vode evidenciju o godišnjem izlovu ribe iz vodotokova, za sada je i dalje tajna, jer ni do ovih dokumenata nikada nismo došli. Jedino do čega smo došli to je da cijena privredne dozvole iznosi 500KM, pa se sada vi gospodo sportski ribolovci zapitajte da li je realno da privredni ribolovci koji ribu love alatima privrednog ribolova plate svega 5 puta veću cijenu dozvole nego vi koji pecate na štapove???

  Zaista nam je žao što u ovom tekstu moramo pomenuti i one koji ne posjeduju odobrenja za privredni ribolov, a opet se bave istim. Kako iz nekih YOU TUBE uradaka vidimo oni imaju za svoj “posao” i simpatičan naziv.

  Zovu ga RIBARENJE.

  Ovakve osobe ne plate privrednu dozvolu, a bacaju alate privrednog ribolova po Savi i kasnije na tržištu rasprodaju svu nelegalno ulovljenu ribu. Jedino nam nije jasno da o njima ne smiju progovoriti “legalni privredni ribolovci”, pa moramo mi, jer ovakve elementarne nepogode nanose štetu kako rekreativno-sportskim, tako i legalnim privrednim ribolovcima. I da zlo bude veće nanosiće nam svima štetu i u narednim godinama.

  Jer kako neki kažu nemaju ljudi od čega da žive…

  Zašto se ne bave građevinom da prežive, nego su izabrali da istrebljuju prirodni javni resurs distrikta.

  Pa vjerovatno zato što ih niko ne ometa u njihovim nedjelima…

  Obzirom da je riblji fond vodotokova distrikta JAVNO ISTREBLJIVO PRIRODNO DOBRO, ovakvim elementarnim nepogodama distrikta bi već odavno trebalo da se bavi ribočuvarska služba i policija, a dalje inspektorat i drugi nadležni organi, ali ako nema prijava, automatski nema ni neleganih privrednih ribolovaca- KRIVOLOVACA, ili kako bi oni za sebe rekli lica koja se bave RIBARENJEM…

  Ko je zakazao u lancu zaštite javnog dobra distrikta (RIBLJEG FONDA VODOTOKOVA) jednoga dana kada se pandorina kutija otvori odgovor će izaći na vidjelo…

  NASTAVIĆE SE…

  Autor: Grupa Ribolovci Brčko
  --