Grupa Ribolovci Brčko: Ribolov distrikta i dalje je neotpakovana pandorina kutija (II)

  Foto-ilustracija: Canva

  Bitno mjesto nakon raspodjele prihoda od ribolovačkih dozvola i nerada poljoprivredne inspektorice u ribolovu distrikta zauzima netransparentan rad kako Ribolovnog Saveza, tako i sva tri ribolovačka udruženja koja ga čine.

  Ribolovačka udruženja koja čine Savez (Kečiga, Smuđ i Tinja Ravne) posjeduju kao neke svoje FB profile na kojima se uglavnom mogu vidjeti fotografije koje oslikavaju neke fišijade, regate, “proslave” uz koje je obavezno vezana poslužena pečena riba, rakija, pivo, ili pečeni prasići i janjići, tako da bi komotno svoje prefikse u nazivu udruženja iz ribolovačka mogli da promijene u ugostiteljska, ili u udruženja ljubitelja mezetluka…

  Jer niti jedna stranica pomenuta tri udruženja nema u svojim objavama niti statut udruženja, niti bilo koji potpisan i pečatiran dokument sa podacima ko su članovi uprave udruženja, niti se objavi godišnji izvještaj o utrošku finansija, što bi recimo bilo interesantno svim ribolovcima distrikta kako bi mogli vidjeti gdje odlaze njihova sredstva uplaćena na ime rekreativno-sportskih ribolovačkih dozvola.

  Prihvatio neko, ili ne, ali da nema tih koji uplaćuju dozvole ni udruženja ne bi bilo sigurno…

  No hajde da zanemarimo i to što udruženja ne dozvoljavaju javnosti da imaju transparentan uvid u njihov “rad”, novo zlo pandorine kutije brčanskog ribolova leži u tome da Sportsko Ribolovni Savez Brčko distrikta BiH, kao onaj ko je dobio od Vlade distrikta pravo da upravlja vodotokovima i ribolovnim sportom, uopšte nema svoju niti FB stranicu, niti svoju WEB stranicu.

  Sve informacije vezane za rad Saveza se dobijaju od kojekakvih pojedinaca, kojima je neko rekao, da je nešto čuo od jednog čovjeka, kojem je to rekao neko ko je dobar sa članom Upravnog odbora Saveza iz reda recimo Kečige…

  Zašto baš Kečige u ovoj priči, što ne Smuđa, ili Tinje?

  Pa baš zato što ako potražite u registru pravnih subjekata BiH podatak o tome ko je aktuelno registrovano lice ovlašteno u sudu za zastupanje Saveza iz reda Kečige naćete ime i prezima čovjeka koji već dvije godine ne obavlja nikakvu funkciju u upravi sadašnje Kečige, jer se povukao iz rada tog udruženja, međutim novi koji upravljaju Kečigom su toliko pravno sposobni da se predstavljaju kao lica koja se pojavljuju na nekim kvazi sjednicama Saveza i učestvuju u njegovom radu, ali siroti pravno u registru suda postoje koliko i Indijanci u Bosni…

  Dakle, netranspatrentan rad ribolovačkih udruženja koja čine Savez i Saveza kao nosioca ribolovačkog prava neko godinama u distriktu dozvoljava.

  Ko sve stoji iza ovoga ostavljamo ribolovcima da zaključe sami. I umjesto da mi kao sportski ribolovci distrikta kažemo DOSTA VIŠE, mi dozvoljavamo da slušamo prepričavanja o tome šta se desilo na poslednjem “kafanskom sijelu” nazvanom Skupština nosioca ribolovačkog prava Sportsko Ribolovnog Saveza Brčko distrikta BiH…

  NASTAVIĆE SE… 

  Autor: Grupa Ribolovci Brčko
  --