Grupa Ribolovci Brčko: Ribolov distrikta i dalje je neotpakovana pandorina kutija (I)

  Foto-ilustracija: Canva

  U prethodnom tekstu obrazlagali smo raspodjelu prihoda od rekreativno-sportskih ribolovačkih dozvola, a ovoga puta fokus ćemo usmjeriti na inicijativu Grupe ka poljoprivrednoj inspektorici Brčko distrikta BiH, koja bi trebala po hijerarhiji nadležnosti da bude glavna i odgovorna za sprovođenje i poštovanje Zakona o slatkovodnom ribarstvu u distriktu.

  Naime…

  Grupa ribolovaca je 27.01.2020. god. uputila peticiju poljoprivrednoj inspektorici Brčko distrikta BiH u kojoj se zahtijeva izvršenje inspekcijskog nadzora nad radom Sportsko Ribolovnog Saveza Brčko distrikta BiH kao nosioca ribolovačkog prava.

  Peticija je potpisana svojeručno od strane 40tak rekreativno sportskih ribolovaca među kojima se nalaze i neki od osnivača ribolovačkih udruženja koja čine Savez, kao i bivši predsjednici skupština udruženja, sekretari udruženja, članovi upravnih odbora, bivši predsjednik Saveza i td.

  Nakon upućene peticije na odgovor uvažene poljoprivredne inspektorice se čekalo punih mjesec dana, a u njenom odgovoru je cijenjena napisala da je naš dopis prihvatila kao inicijativu za pokretanje nadzora, te da je dalji postupak vodila po službenoj dužnosti, te da ona nije obavezna da podnosiocu inicijative dostavi odgovor sa detaljnim obražloženjem šta je uradila povodom naše prijave, ali da ona dalje postupak vodi po službenoj dužnosti.

  Nakon ovako jadnog odgovora, grupa ribolovaca ponovo upućuje dopis u kojem inspektorici skreće pažnju da je ona dužna ispoštovati načelo javnosti u svom radu. Međutim ponovo gospođa inspektorica odgovara kako nam nije dužna ništa odgovoriti. Tako da smo i mi odustali od dopisivanja sa pomenutom, koja iako nam ne dostavi odgovor dok ode u penziju, mi imamo vremena da se pozabavimo i sa podnošenjem krivične prijave protiv iste. Ne bježimo ni od toga.

  Dakle uvažena poljoprivredna inspektorica nema odgovore na pitanja grupe ribolovaca distrikta:

  • Da li nosilac ribolovačkog prava upravlja vodotokovima bez Privredne osnove?
  • Niti da li nosilac ribolovačkog prava upravlja vodotokovima bez Godišnjeg plana o upravljanju vodama?

  Pazite uvaženi sportski ribolovci distrikta, pomenuta dva dokumenta su osnovna dva dokumenta za upravljanje vodotokovima, te ako ta dva dokumenta onaj ko upravlja vodama, a u ovom slučaju to je Savez, ne posjeduje baš to je osnovni razlog zašto se ribolov distrikta nalazi u stanju u kojem se nalazi.

  Dakle drugi dio zla neotpakovane pandorine kutije ribolova distrikta je poljoprivredna inspektorica koja nam na naša pitanja ne može dati nikakav odgovor sem odgovora da ona i dalje u ovoj našoj inicijativi vodi postupak po službenoj dužnosti.

  Vjerovatno sama za sebe, a na neprocjenjivu štetu ribljeg fonda vodotokova distrikta Brčko…

  NASTAVIĆE SE…

  Autor: Grupa Ribolovci Brčko                                                            
  --