“Gdje ćemo bacati pepeo?” – pitaju se građani Distrikta

Na adresu Otisku pristižu pritužbe građana ja rad JP Komunalno Brčko jer se njihov pepeo već drugu sedmicu ne odvozi.

U Zakonu o komunalnim djelatnosti u Članu 215 piše:

“Korisnici usluga odvoza smeća dužni su sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće tako da se ono ne rasipa na okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je oštećivati posude za kućno smeće, ulivati u njih tekućine, bacati žeravicu i vrući pepeo, bacati ostatke životinja, građevinski otpad, glomaznu kartonsku ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično. Zabranjeno je paljenje smeća i drugih otpadaka u posudama za sakupljanje smeća.”

Dakle, zabranjeno je bacati vrući pepeo, ali šta onda sa ohlađenim? Na službenoj Facebook stranici JP Komunalno jučer (24. 11. 2021.) su se oglasili povodom ovog problema napisavši:

“Na dionicama na kojima se otpad prikuplja autosmećarama, ne preuzima se pepeo, jer oštećuje vozila; pepeo je potrebno upakovati u kesu, čvrsto je vezati i odložiti u veliki kontejner, koji se na deponiju vozi autopodizačem;

Sa druge strane, pepeo od drveta može da se koristi u vrtovima za brojne namjene, jer je nastao sagorijevanjem biljaka; izvor je kalcijuma, kalijuma i drugih elemenata potrebnih za rast biljaka, a doprinosi i smanjenju kiselosti zemljišta.”

Poruka je jasna, građani trebaju sami da se pobrinu o odlaganju pepela.

--