More

  Društvo psihologa BDBiH: Miješanje pojmova socijalne i fizičke distance

  Društvo psihologa Brčko distrikta kao strukovno udruženje ima obavezu da se obrati javnosti u situacijama kada smatramo da je neophodno zaštititi interes struke ali i prilikom zloupotrebe ili pogrešne upotrebe terminologije vezane za psihološku nauku.

  Naime, sa uvođenjem preventivnih mijera u borbi protiv širenja pandemije izazvane virusom Covid 19, a po preporukama nadležnih zdravstvenih organa, nerijetko u medijima, a i generalno u javnosti, dolazi do miješanja pojmova socijalne i fizičke distance. 

  Zbog toga želimo skrenuti pažnju na značenje ova dva pojma sa stanovišta struke pozivajući se na objašnjenje našeg sugrađanina, kolege i člana Društva psihologa Brčko distrikta BiH profesora dr Miroslava Gavrića, koji u svojoj knjizi o socijalnim distancama jasno razgraničava pomenute fenomene.

  Socijalne distance se odnose na dinstance u socijanim atributima, kao što su prihodi, obrazovanje, rasa, pol, takođe možemo da govorimo i od statusnim distancama koje se odnose na razlike u prestižu ili razlike u moći, kao i klasne distance koje se odnose na superiornost jedne osobe u odnosu na drugu. Fizička distanca  se odnosi na fizičku liniju odstojanja između dvije osobe“ (Gavrić, 2014).

  Autor: Društvo psihologa Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Društvo psihologa BDBiH: Miješanje pojmova socijalne i fizičke distance

  spot_imgspot_img

  Društvo psihologa Brčko distrikta kao strukovno udruženje ima obavezu da se obrati javnosti u situacijama kada smatramo da je neophodno zaštititi interes struke ali i prilikom zloupotrebe ili pogrešne upotrebe terminologije vezane za psihološku nauku.

  Naime, sa uvođenjem preventivnih mijera u borbi protiv širenja pandemije izazvane virusom Covid 19, a po preporukama nadležnih zdravstvenih organa, nerijetko u medijima, a i generalno u javnosti, dolazi do miješanja pojmova socijalne i fizičke distance. 

  Zbog toga želimo skrenuti pažnju na značenje ova dva pojma sa stanovišta struke pozivajući se na objašnjenje našeg sugrađanina, kolege i člana Društva psihologa Brčko distrikta BiH profesora dr Miroslava Gavrića, koji u svojoj knjizi o socijalnim distancama jasno razgraničava pomenute fenomene.

  Socijalne distance se odnose na dinstance u socijanim atributima, kao što su prihodi, obrazovanje, rasa, pol, takođe možemo da govorimo i od statusnim distancama koje se odnose na razlike u prestižu ili razlike u moći, kao i klasne distance koje se odnose na superiornost jedne osobe u odnosu na drugu. Fizička distanca  se odnosi na fizičku liniju odstojanja između dvije osobe“ (Gavrić, 2014).

  Autor: Društvo psihologa Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Povezani članci