Dodjela novca iz budžeta Brčko distrikta za neprofitne organizacije netransparentna i diskriminativna

Autor: Grupa „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“

Dodjela tekućih grantova neprofitnim organizacijama u 2020. godini iz budžeta Brčko distrikta bila nepromijenjena u odnosu na 2019. godinu, odnosno nedovoljno transparentna, nepravovremena, nepotpuna i diskriminativna prema dijelu neprofitnih organizacija zaključak je „Drugog polugodišnjeg izvještaja o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ – za period 01.07. do 31.12.2020. godine. Izvještaj je kreiran za potrebe neformalne grupe okupljene u inicijativu „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“.

U protekloj godini je bilo pozitivnih pomaka u ovoj oblasti zahvaljujući inicijativi grupe prilkom kreiranja i usvajanja Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, ali i ponovljene zabrinjavajuće prakse dodjeljivanja novca neprofitnim organizacijama bez kriterijuma i javnih poziva.

“Dvije trećine neprofitnih organizacija dobile su 8.844.539,85 KM tekućih grantova iz budžeta Brčko distrikta u 2020. godini, što je 78,3% od planiranih tekućih grantova.  Na osnovu javnih poziva dodijeljeno je 30% tekućih grantova, što je manje od zakonom predviđenih 44%. Na osnovu navedenog može se zaključiti da je dodjela tekućih grantova neprofitnim organizacijama u 2020. godini bila nepromijenjena u odnosu na 2019., nedovoljno transparentna, nepravovremena, nepotpuna i diskriminativna prema dijelu neprofitnih organizacija”, istakao je prilikom izlaganja autor izvještaja Momir Dejanović, dugogodišnji aktivista u civilnom sektoru.

Najviše tekućih grantova dodijeljeno je vjerskim zajednicama i sportskim klubovima, a među favorizovanim neprofitnim organizacijama bile su političke partije i udruženja kulture, oboljelih i proistekla iz ratova. Zanimljiva je i informacija da su dodijeljeni tekući grantovi za čak 350 neprofitnih organizacija iz budžeta u protekloj godini.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić je nedavno podržao prijedloge iz inicijative grupe da predstavnici civilnog društva budu uključeni u izradu novog pravilnika o finansiranju neprofitnih organizacija, nadzor nad implementacijom projekata koji se finansiraju iz budžeta i kreiranje registra udruženja.

„Vidimo da je izvještaj za 2020. da se praksa netransparentnog dodjeljivanja novca neprofitnim organizacijama nije promijenila značajnije u ovoj godini. I dalje se veći dio sredstava daje privliegovanim udruženjima ali se nadamo da će novi zakon o Udruženjima i fondacijama i novi Zakon o budžetu koji su stupili na snagu ove godine doprinijeti kvalitetnijoj, transparentnijom dodjeli sredstava iz budžeta. Moram da naglasim zbog javnosti, da organizacije civilnog društva dobijaju oko 10 odsto ukupnih sredstava, dok ostatak dobijaju privilegovane organizacije među kojima su i političke partije. Naš cilj za ovu godinu jeste da zajedno sa Vladom i Skupštinom kreiramo kvalitetan Pravilnik o dodjeli sredstava koji će biti transparentan i sa većom kontrolom nad utroškom sredstava”, istakao je Damir Radenković.

U cilju popravljanja stanja, odnosno uspostavljanja transparentnijeg i pravednijeg finansiranja neprofitnih organizacija u Brčko distriktu, u Izvješataju su navedene preporuke:

– da se u proces dodjele sredstava, izradu pravilnika, kriterijuma za dodjelu te praćenje ovog postupka ukljuće predstavnici NVO

– da u sklopu pripreme i donošenja budžeta budu pripremljeni i donešeni podzakonski akati za dodjelu tekućih grantova, da se raspodjela  tekućih grantova za programsko i drugo sufinansiranje neprofitnih organizacija izvrši do kraja aprila i da se objavljivanje i raspodjela tekućih grantova po javnim pozivima za projektno finansiranje okonča do kraja juna,

– da se unaprijedi postojeći sistem planiranja i dodjele tekućih grantova neprofitnim organizacijama