Demokratska fronta Brčko: Koga krijete?

Opštinski odbor Demokratske fronte Brčko uputio je danas saopštenje koje prenosimo u cijelosti, bez ikakvih izmjena.

  • U skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama Brčko distrikta BiH, OO Demokratska fronta Brčko se dana 24. 02. o.g. obratila Direkciji za finansije, za dostavu podataka o potrošnji budžetskih sredstava u 2020. god. na ime sudskih presuda i vansudskih poravnanja. Isti zahtjev je ponovo poslat i 18. 03. o.g.

Povod za naše obraćanje je planirana sredstva za pomenute namjene u 2021. god. u iznosu od 2.849.846,00 KM, što je za 370.308,00 KM više od planiranih sredstava u 2020. god.

Planirana sredstva, u iznosu od 2.849.846,00 KM samo za sudske presude, veća su za od ukupnih prihoda barem 20 opština u Bosni i Hercegovini.

Napominjemo da su planirani prihodi za 2021. god. manji za 18 miliona KM od planiranih prihoda u 2020. god.

Ekonomski je neobjašnjivo da izvršna i zakonodavna vlast planira manje prihode u 2021. god., a da povećava izdatke po osnovu sudskih presuda i izvansudskih poravnanja. Izgleda da su u Brčko distriktu BiH sudske presude i poravnanja oboljeli od korone pa su potrebna i veća sredstva.

Kako DF Brčko distrikta BiH ni do danas nije dobila tražene podatke, mi se pitamo ko i koga krije?