Danas Romi slave Svjetski dan romskog jezika

Na današnji dan 2008.godine na međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu, predstavnici Roma iz 17 zemalja svijeta, usvojili su i potpisali Povelju o proglašenju 5. Novembra za Svjetski dan romskog jezika, a od 2016.godine ovaj datum je ušao u zvanični kalendar datuma u BIH.

Kako nemaju svoju državu, mnogi Romi smatraju svoj jezik svojom državom. Čak i kroz dugogodišnju borbu za integraciju u društvo i smanjenje diskriminacije, manje važnosti se posvećivalo i posvećuje romskom jeziku, tradiciji i kulturi. A zapravo, ono što čini jedan narod jesu upravo jezik, tradicija, običaji, historija i kultura. Jezik i kultura imaju presudan značaj u procesu nacionalne i socijalne emncipacije Roma.

Neophodno je da što potpunije upoznamo život, običaje, jezik i kulturu Roma ukoliko želimo da uspješno uklonimo postojeće predrasude o njima i afirmišemo njihove ukupne vrijednosti, te pomognemo njihovoj bržoj integrisanosti u naše društvo.

Većina Roma u svijetu govori jezikom romani ćib. Za punu afirmaciju romske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život neophodno je imati sistemsko rješenje koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su Romi najugroženiji. Romski jezik predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica.

Romski identitet i kultura prepoznati su kao sastavni dio historije zemalja u regionu. U vezi sa obrazovanjem Roma, razlozi za nizak nivo integrisanosti u obrazovni sistem ogledaju se u postojanju jezičke barijere, lošoj informisanosti, slabom materijalnom položaju i niskom stepenu svijesti roditelja o značaju i prednostima obrazovanja. Očuvanje kulturne baštine naroda koji žive na jednom prostoru jedan je od osnovnih segmenata poštovanja ukupnog nacionalnog identiteta.

Svjetski dan romskog jezika, obilježava se u znak sjećanja na Prvi kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu.

Bahtalo o dive e romane – čibjake sa e romengei – Sretan vam Dan romskog jezika 

Autorica: Dajana Đurić 
--