Dajana Đurić: 50 godina od proslave 1. Romskog kongresa

Prvi međunarodni kongres Roma održan je u Londonu od 4. do 8. aprila 1971. godine.

Na prvom međunarodnom skupu predstavnika romske zajednice iz četrnaest zemalja svijeta, koji su inicirali jugoslovenski Romi, donijeto je nekoliko važnih odluka. Međunarodni naziv Roma (što na romskom znači čovjek) usvojen je za sve članove ove nacionalne zajednice, a pjesma “Đelem, đelem” (što u prijevodu na bosanski znači “išao sam, išao sam”) izabrana je za himnu, čiji tekst opisuje patnju Roma i Romkinja tokom Drugog svjetskog rata. Također, donesena je odluka da se romska zastava sastoji od plavo-zelenog bikola sa crvenom tačkom u sredini. Plava boja je simbol neba, slobode i bezgraničnog prostora, zelena predstavlja travu, put, život obilježen putovanjima, dok crveni točak znači simbol stalnog kretanja.

Obilježavanje 8. aprila kao Međunarodnog dana Roma želi ukazati na činjenicu da su Romi i Romkinje širom svijeta u znatno nepovoljnijem položaju od većinskog stanovništva u gotovo svim područjima društvenog života, kao i izloženi diskriminaciji i korijenjena socijalna isključenost.

Romska zajednica je najveća etnička manjina u Bosni i Hercegovini, ali i u Brčko distriktu BiH. Poboljšanje položaja Roma i Romkinja dio je evropske političke agende. Okvir Europske unije za nacionalne strategije za integraciju Roma i Romkinja do 2020. godine dokument je koji poziva članice EU i zemlje kandidate da pojačaju svoje napore kako bi osigurale jednak pristup osnovnim pravima i potpuno uključivanje Roma i Romkinja u društvo. Usvajanjem i potpisivanjem Deklaracije partnera zapadnog Balkana o integraciji Roma u okviru Procesa proširenja Evropske unije na šestom samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u poljskom gradu Poznanju 2019. godine, države su se obavezale na napore na povećanju zaposlenosti, legalizovanje neformalnih naselja i poboljšavanje uslova stanovanja, te povećati stope upisa i završetka osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i osigurati puno zdravstveno osiguranje, registraciju i nastaviti borbu protiv diskriminacije Roma i Romkinja. Takođe su od velike važnosti nacionalne strategije koje postavljaju ciljeve i prate napredak u poboljšanju položaja Roma i Romkinja u pojedinim zemljama, uzimajući u obzir nacionalne specifičnosti i prioritete.

Ovim putem želim apelovati na državu BiH, ali i na grad Brčko distrikt BiH da romska zajednica bude još vidljivija u svim segmentima našeg zajedničkog života u Bosni i Hercegovini i da kontinuirano poboljšava položaj Roma.

Koristim ovu priliku da čestitam Svjetski dan Roma svim Romima i Romkinjama širom svijeta, a posebno Romima i Romkinjama u Brčko distriktu BiH 50 godina od održavanja 1. Romskog kongresa 1971. godine koji je bio održan u Londonu.

Autorica: Dajana Đurić