More

  Certifikat – falsifikat

  Zapošljavanje preko veze ustaljena je praksa Distrikta Brčko. Nekako su se moćnici osilili pa to više i ne skrivaju, ali na svu sreću, ohrabrili su se i kandidati koji uoče nepravilnosti pa sve otvorenije govore o tome. Najsvježija tema stiže nam iz javnog zdravstva. Svoje negativno iskustvo Otisku je prepričala djevojka koja je pokušala da se zaposli u Brčkom.

  Ona priča da su prilikom raspisivanja konkursa za radno mjesto Hemičar i Primijenjeni hemičar za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za javno zdravstvo, date stručne spreme kategorisane kao pozicije zdravstvenog radnika, što po zakonu, kako navodi, nije ispravno, jer isti spadaju u red zdravstvenih saradnika.

  Na spomenuti propust odmah sam ukazala službenicima u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, gdje su kazali da se ista mora odmah ispraviti ili konkurs u startu poništiti, te da obavijestim Odjeljenje za zdravstvo. Odgovor koji sam dobila je da to nije važno, te da se može ispraviti naknadno – govori nam djevojka kojoj je preporučeno da se ne žali i ne talasa, jer u protivnom nikada neće dobiti posao.

  Ona dalje navodi da je pismeni dio ispita zakazan nakon nešto više od 90 radnih dana, a da se po zakonu morao održati u datom periodu, te da je prilikom pristupanja ispitu komisija u startu učinila prekršaj i dozvolila da ispitu pristupi njena koleginica koja nije imala potpuno dokumentaciju po pitanju radnog iskustva i stručne spreme tražene u uvjetima konkursa. Nakon razgovora s predsjednikom komisije i saglasnosti ostalih članova donijeli su odluku da ista pristupi ispitu, a da potrebnu dokumentaciju dostavi naknadno.

  Nakon završetka konkursne procedure ona je izabrana na radno mjesto Hemičar bez potpune dokumentacije. Za poziciju Hemičar traženo je akademsko zvanje Diplomirani hemičar – biohemija, (koje se stiče izvan granica BiH, npr. Novi Sad), njeno stručno zvanje je Bachelor hemije (edukacija u hemiji), stečeno na PMF-u u Tuzli, gdje se u opisu poslova navodi da ne može raditi poslove predviđene u laboratoriju, nego je osposobljena za rad u osnovnim i srednjim školama, te visokoškolskim ustanovama kao asistent za predmete iz matične oblasti hemije.

  Posebno smo naglasili da je konkursom za datu poziciju zahtijevan položen stručni ispit ako je to posebnim zakonom propisano. Obzirom da je kolegica završila Edukaciju u hemiji, bila je dužna odraditi pripravnički staž u trajanju od godinu dana, odnosno 8 mjeseci, kako je Zakonom propisano, u nekoj školskoj ustanovi te nakon toga položiti stručni ispit. Obzirom na činjenicu da kolegica na dan ispita nije imala relevantno iskustvo u struci u trajanju od godinu dana, znači da nije imala ni položen stručni ispit koji je Zakonom propisan za profesore!  – objašnjava naša sagovornica.

  Napomenula je da je ista imala na dan ispita samo preporuku poslodavca u kojoj se navodi da radi kao zaposlenik u apoteci sa srednjom stručnom spremom, na dan 18.05.2021.

  Nakon uvida u dokumentaciju dobivamo informaciju da je kolegica naknadno, tačnije na dan kada je donešena Odluka o izboru (21.05.2021.), donijela Potvrdu o volontiranju i ujedno potvrdu o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom, što je također u suprotnosti sa zakonom, ujedno i dokaz da je navedeni Ugovor fiktivno napravljen samo za potrebe konkursa, te ispunjavanja radnog iskustva koje izabrani kandidat nema – naglašava.

  Djevojka čije ime je poznato redakciji navodi da nisu imali literaturu za stručni dio ispita  ponuđenu na stranici Vlade BD, što je takođe bilo obavezno da se javno objavi, te da su sama pitanja bila dvosmislena, nepotpuna i s ponuđenim netačnim odgovorima.

  Prigovor sam na usmenom dijelu podnijela, gdje mi je rečeno od strane predsjednika komisije da on s tim dijelom nema ništa te da pitam „struku“, isti nisu imali odgovor nego su rekli da su pitanja i odgovore dobili od profesorice, te da se mogu žaliti kada izađu rezultati, što sam i učinila da bi u odgovoru apelacione komisije dobila opet nepotpune odgovore na sve navode koje sam navela u žalbi, krenuvši od komisije koja nije u sastavu imala niti jednog hemičara, pitanja i odgovora koja su opet označena kao netačna i uz priloženu literaturu, te uz navode da su pitanja provjeravala osnovna znanja hemičara. Osnovna znanja na koja komisija nije znala usmeno dati odgovor, nego je morala da provjeri s profesoricom! – istakla je ona.

  Dodaje da je Apelaciona komisija u odgovoru na njenu žalbu navela da u zapisniku ne stoji da je podnijela prigovor.

  A jesam, dakle nisu naveli niti upisali – tvrdi.

  Apelaciona komisija je poništila konkurs za jednu radnu poziciju – Hemičar, gdje je dokazano da kandidatkinja nije imala ni relevantno radno iskustvo niti diplomu za obavljanje poslova biohemičara, dok je inspekcija rada izvršila nadzor u apoteci u kojoj je ista uposlena, iz koje su naveli da oni nisu čitali dokumente koje potpisuju.

  U sprovedenom konkursu je učinjeno bar tri prekršaja u vidu nesavjesnog rada Komisije, podvale i krivotvorenja dokumentacije od strane kandidata i Ustanove u kojoj radi – zaključuje djevojka koja nam je rekla da više i neće konkurisati za radne pozicije u javnom sektoru, te da će željeno zaposlenje potražiti van Brčko Distrikta.

  Dokaz

  Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

  Čitano

  Povezani članci