CCI javno pozvao kandidate na izborima u BD BiH!

    Autor: CCI

    Centri Civilnih Inicijativa danas su poslali 31 pismo na adrese stranaka i nezavisnih kandidata u Brčko distriktu BiH. Javno pozivamo izjašnjavanje političkih subjekata za unapređenje rezultata procesa javne revizije u Brčko distriktu BiH.

    Ovim putem, politički subjekti pozvani su dati pismenu izjavu i javno obećanje da će njihovi kandidati, koji se nalaze na izbornim listama za lokalne izbore 2020. u Brčko distriktu BiH, podržati uspostavljanje efikasnijeg mehanizma praćenja realizacije nalaza i preporuka datih od strane Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH u smislu izrade Uputstva postupanja revidiranih subjekata sa definisanim nosiocima aktivnosti i rokovima, te uspostavljanje mehanizma za sankcionisanje institucija i pojedinaca koji revizorske preporuke ne realizuju.

    - Reklama -

    Rok za javno izjašnjavanje je 10. novembar 2020. godine!