Petak, 10/04/2020

Brčko: Povećanje broja obrađenih slučajeva u Centru za socijalni rad

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, u periodu od 2014. do 2018. godine zabilježeno je povećanje broja obrađenih slučajeva u Centru za socijalni rad BDBiH.

Brčko: Protekle godine upisano 514 srednjoškolaca manje u odnosu na 2015. godinu

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u posmatranom periodu (2015-2018) broj odjeljenja u srednjim školama u Brčko distriktu BiH se smanjio sa 163 na 149.

Brčko: Sve manje korisnika dječijeg doplatka

U posmatranom periodu (2014-2018. godine) broj korisnika dječijeg doplatka u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine se umanjio za 810.

Šta donosi 4G mreža u BiH?

Kako će 4G unaprijediti mogućnosti mobilnog interneta?

Kretanje prosječno isplaćenih penzija u Distriktu za 2018. godinu

Korisnici Fonda RS-a koji žive na teritoriji Distrikta u posmatranom periodu (2015 - 2018. godine) bilježe povećanje prosječno isplaćene penzije za iznos 10,72 KM.

Unutrašnje migracije: Brčko distrikt imao pozitivan migracioni saldo u 2018.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, iz BDBiH su se u prethodnoj godini odselila 504 lica, dok je broj doseljenih iznosio 666.

Brčko: U 2018. broj prijavljenih krivičnih djela najveći u prethodnih pet godina

U prošloj godini zaprimljeno je 588 prijava, što je za 111 više nego na početku posmatranog perioda.

Plate u Brčko distriktu u 2018.

Od početka posmatranog perioda (2013) do završetka posmatranog perioda (2018), prosječna plata u Distriktu je porasla za 54,87 KM.

Brčko: Negativan prirodni priraštaj u kontinuitetu

Za proteklih šest godina, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u Brčko distriktu nije zabilježen niti jedan slučaj gdje je broj rođenih bio veći od broja umrlih.

Brčko distrikt zabilježio rekordan broj turističkih posjeta iz raznih zemalja svijeta

Najviše ih dolazi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Švicarske.