More

  Bulčević: Ugovorima se stvara savremena robovlasnička klasa (VIDEO)

  Gost šestog izdanja Otiskovog Specijala bio je opozicijski zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH Damir Bulčević, prvi čovjek brčanskog NiP-a. Šta bi trebali biti prioriteti Distrikta, može li se iskorijeniti korupcija iz lokalne vlasti, kako se zapošljava u javnom sektoru i postoji li sloboda medija u Brčkom – pitanja su urednika i voditelja emisije Adisa Mujdanovića o kojima se govorilo.

  Govoreći o prioritetima Distrikta, Bulčević je poručio da se u Brčkom puno više mora razvijati realni sektor. On smatra da se cijena rada mora povećati i da privatnici “moraju paziti na radnike kao što majka pazi na svoje dijete”. Dodao je da osim specijalne pogodbe sa grupacijom STUDEN, u Brčkom nema nekog buma u ovom sektoru.

  Uzrok takvog stanja, prema njemu, je nepostojanje strateškog razvoja. Istaknuo je da se ne slaže s budžetom.

  Ovaj budžet koji smo mi usvojili nije razvojnog karaktera“, podcrtao je.

  On smatra da “Vlada i gradonačelnik moraju da budu u inicijativama, umjesto što zauzimaju pasivnu poziciju u kojoj samo dijagnosticiraju probleme, umjesto da učestvuju u rješenjima“.

  Aktuelna tema je, svakako, i Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Gost je komentirao njegovo usvajanje, rekavši da smo svi svjedoci da je međunarodni faktor odlučio da to bude usvojeno.

  Dodao je da bi njegova politička opcija donijela rigorozniji zakon po uzoru na neke pozitivne prakse iz Sarajevskog kantona.

  Bukvalno nam je ovako rečeno: Bolje da sad da imamo ovakvo rješenje. Prihvatite ovo, i to je bolje, pozitivan će biti korak, nego da sada tražimo neko idealno rješenje koje, nažalost, neće biti prihvaćeno”, dodao je.

  Mujdanović je htio saznati od Bulčevića da li vjeruje da je skoro formirana Komisija za sprečavanje sukoba interesa nestranačka, na šta je sagovornik odgovorio da “teško vjeruje”.

  Politika ovdje previše zadire u sve pore društva“, poručio je Bulčević.

  Mujdanović je podsjetio gosta da se za njegovog članstva u SDA isto radilo i da je morao znati da se zapošljavanja rade po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.

  E zato sam ja izašao iz tog sistema, jer želim da najkvalitetniji ljudi budu na najkvalitetnijim pozicijama, da mladi ljudi mogu doći na određene pozicije bez uslova da je stranačka pripadnost, da se sviđa Damiru Bulčeviću […] nego da dođe po svojim kompetencijama, kvalitetu, radu itd.“, odgovorio je.

  Gost se posebno osvrnuo na zapošljavanja u javnom sektoru ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Kazao je da se takvim zapošljavanjem stvara “savremena robovlasnička klasa koja mora tapšati liderima na pozicijama, koja im mora govoriti da je on lijep, da je pametan; ti si najbolji”.

  Dodao je da su rezultat ovakve prakse ljudi “koji već sada rade u sistemu po 9-10 godina, a da im nije plaćeno penziono, zdravstveno…“.

  Mujdanović nije popustio, pa je ponovo suočio gosta sa činjenicom da je tako bilo i kada je on bio u bivšoj stranci.

  Ja sam se stalno bunio protiv toga, međutim, stranke sjednu, dogovore se, raspodijele se određena mjesta, ubace se na određene pozicije ti radnici, oni rade ili možda ne rade“, odgovorio je, dodavši da vjeruje da određeni radnici zaposleni ugovorom uopšte ne dolaze na posao.

  U nastavku razgovora, ipak, je ispričao da je za vrijeme obavljanja funkcije šefa Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu ugovorom o privremenim i povremenim poslovima zaposlio građevinskog inženjera jer je, kako je naveo, milionske projekte izgradnje vodila osoba sa srednjom stručnom spremom.

  Morao sam angažovati neke prijatelje i lično ih plaćati od sebe da mi pomažu oko određenih mišljenja […] Angažovanje građevinskog inženjera tad u to vrijeme je opravdano bilo i isto tako, primjera radi, u Odjeljenju za zdravstvo, pošto šef Odjeljenja nije iz te struke, on vjerovatno mora angažovati određene ugovore o privremenim i povremenim poslovima za određene aktivnosti. Ali ti privremeni i povremeni poslovi ne mogu trajati godinama“, objasnio je.

  Još jedan branik Brčkog od korupcije trebao bi biti i Inspektorat čiji je šef bio Bulčević. Gost i voditelj obnovili su sjećanje da je pozicija šefa Inspektorata promijenjena sa stalne na mandatnu čime je Bulčević izgubio potencijalno stalno radno mjesto.

  Gost je kazao kako je promjena Zakona o inspektoratu branjena time što je šefovska pozicija u FBiH i u RS–u, također, mandatna. Dodao je da su, međutim, ta dva inspektorata financijski neovisna.

  Inspektorat niko ne konsultuje za zakonska rješenja“, objasnio je Bulčević zašto Inspektorat ima svezane ruke u nekim oblastima gdje cvjeta korupcija.

  Mujdanović je tražio od gosta da komentira i pojačan pritisak međunarodne zajednice u Brčkom.

  Nama ne treba nikakav pritisak da mi napravimo svojoj djeci bolje“, rekao je Bulčević, dodavši, da je “u borbi protiv korupcije pritisak međunarodne zajednice potreban, nažalost, jer ovi trenutno koji su u aktuelnoj većini nisu spremni i […] dovoljno odlučni da se othrve toj borbi protiv korupcije”.

  Poručio je da je NiP potpisao Sporazum o zajedničkom djelovanju s opozicionim strankama i strankama koje nisu ušle u Skupštinu i da su spremni da se “uhvate u koštac s problemom” tako što bi trebalo “presjeći loše radnje” i kazniti one “koji rade loše radnje”.

  Nažalost mi imamo slučajeva gdje su određeni službenici pronevjerili određena sredstva, znate kako su odgovarali: nagrađeni su određenim pozicijama“, dodao je.

  Gost je iskoristio priliku da ukaže na potrebu da se u Brčkom uvede inicijativa za plaćanje školarina svih studenata prve i druge godine studija.

  Poručio je i da Distrikt treba donijeti zakon o novinarstvu u čemu bi, kako je rekao, učestvovali i mediji, a koji bi regulisao ko se može baviti novinarstvom i koji bi obavezao novinare da objektivno izvještavaju.

  Dodao je da se Otisak bori da bude objektivan medij.

  Vi uspijevate i ja vam čestitam“, zaključio je gost.

  Cijela emisija

  Dijelove razgovora na teme u članku možete gledati na slijedećim minutama:

  • 15:35 – 17:30
  • 24:44 – 51:10
  • 56:20 – 1:00:00
  Autorica: Emina Osmić-Hajdarević

  Čitano

  Povezani članci