Budžetski novac samo organizacijama koje rade na dobrobit građana Brčko distrikta!

Danas su aktivisti Grupe “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” na Gradskom trgu organizovali uličnu akciju na kojoj su promotivnim letcima i u razgovoru sa građanima upoznali ih o svojim aktivnostima i postignutim rezultatima u dosadašnjem toku kampanje, saopšteno je iz ove organizacije.

Grupa “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” je krajem prošle godine izrazila nezadovoljstvo zato što prethodni saziv skupštine ponovo, kao i svih prethodnih godina svog mandata, nije na vrijeme do kraja kalendarske godine za narednu fiskalnu godinu usvojio budžet, već Odluku o privremenom finansiranju za period 01.01. do 31.03.2021. godine.

  • Odluku o budžetu za narednu godinu, koja je na dnevnom redu sutrašnje sjednice Skupštine Brčko distrikta, Grupa će analizirati u nastavku svojih aktivnosti, i nalaze objaviti sa Analizom raspodjele sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta za prvi kvartal tekuće godine. Ciljano smo današnju Uličnu akciju sa Info štandom organizovali upravo pred tu sjednicu, kako bi ukazali da posebnu pažnju dajemo budžetiranju i pozicioniranju NVO u budžetu sa akcentom da je od primarne važnosti da sredstva namjenjena NVO ubuduće dobijaju samo one neprofitne organizacije koje sprovode projekte i rade na dobrobit građana Brčko distrikta. A, ne kao što je to po pravilu bilo do sada, da se dijele stranački podobnim i zarad ostvarivanja interesa određenih povlaštenih grupa, navedeno je u saopštenju.

Ono na što i ovaj puta skreću pažnju je neophodnost aktivnijeg učešća u izradi podzakonskih akata na novousvojene Zakone o budžetu i Zakona o udruženjima i fondacijama, na čemu će i prema dostavljenoj Inicijativi prema Skupštini i Vladi BD insistirati.

  • Grupa će nastaviti sa aktivnostima započetim u prošloj godini, dosljedno ćemo insistirati na uključivanju predstavnika civilnog društva u izradu podzakonskih akata za ta dva Zakona, kao i u radu komisija kada se bude odlučivao o načinu raspodjele i trošenja budžetskih sredstava namjenjenih neprofitnim organizacijama iz budžeta Brčko distrikta, izjava je člana Grupe Damira Radenkovića iz Omladinskog centra “Vermont”.

Fotografije: Grupa “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”

--