Brčko: Vladin Odjel za javnu sigurnost dezinficirao oko 700 objekata

Mirsad Hasanbašić, koordinator za krizne situacije kazao je da je Odjel za javnu sigurnost od početka pandemije aktivan u punom kadrovskom kapacitetu i materijalno-tehničkim sredstvima, a zahvaljujući potpisanom Memorandumu o saradnji, u posao je uveden i dio nevladinog sektora.