Brčko: Vlada usvojila niz pravilnika u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Foto: Arhiva

Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas prvi nastavak sedme redovne sjednice na kojem su, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Brčko distrikta BiH, usvojene smjernice za sljedeće pravilnike:

  • Smjernice za izradu nacrta pravilnika o postupku utvrđivanja kriterija mikrobiološke čistoće;
  • Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
  • Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu provođenja sanitarnog nadzora;
  • Smjernica za izradu nacrta pravilnika o sadržaju i načinu provođenja posebne edukacije;
  • Smjernica za izradu nacrta pravilnika o načinu prijavljivanja, sadržaju evidencije i sadržaju prijave o zaraznim bolestima;
  • Smjernica za izradu nacrta pravilnika o načinu međusobnog obavještavanja zdravstvene ustanove i veterinarske organizacije o pojavi i kretanju zoonoza;
  • Smjernica za izradu nacrta pravilnika o načinu provođenja imunizacije i hemoprofilaksi protiv zaraznih bolesti;
  • Smjernica za izradu nacrta pravilnika o mjerama za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija;
  • Smjernica za izradu nacrta pravilnika o obavljanju zdravstvenog nadzora nad osobama koje nose uzročnike određenih zaraznih bolesti i nad putnicima u međunarodnom saobraćaju koje dolaze iz područja zaraženog ili ugroženog posebno opasnom zaraznom bolesti, kolerom ili malarijom i
  • Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uslovima pod kojima se vrši sahranjivanje, ekshumacija i prevoz umrlih lica.

Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu, na prijedlog Inspektorata Brčko distrikta BiH te usvojila Strategiju komunikacije Vlade Brčko distrikta BiH za period od 2021. do 2024. godine.

- Reklama -

Članovi Vlade odobrili su Smjernica za izradu nacrta pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove.

Razmatran je i usvojen Prijedloga zaključka o radnoj verziji dokumenta Okvirne smjernice Bosne i Hercegovine za 2021–2025. godinu za implementaciju vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima kao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Poljske o saradnji u području kulture, obrazovanja, nauke i mladih.

Primljena je k znanju Informacija o sticanju, uz naknadu, nekretnina označenih kao parcela broj 559/9 i 559/8 KO Brčko 4, navedeno je u saopštenju iz Vlade.