Brčko: Uloga Kancelarije za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u društvu

Foto: Arhiva

Korupcija je sveprisutna u mnogim sferama i nastavlja da zabrinjava. Potrebna je snažna politička volja kako bi se problem korupcije riješio na djelotvoran način, kao i snažan odgovor tužilaštva i sudstva na slučajeve visoke korupcije. Kako bi se korupcija ograničila i razvila „nulta tolerancija“ korupcije neophodno je da se razvije niz mehanizama za zaštitu na nivou svake zajednice u koju moraju biti uključeni svi građani.

Brčko distrikt BiH kao proevropski orjentisana zajednica započela je sa nizom zakonskih rješenja koja tretiraju ovu oblast. Jedno od njih je svakako i Zakon o kancelariji za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH koji definiše između ostalog i principe kojih treba da se pridržava Kancelarija:

 • Zakonitost – mjere za prevenciju korupcije bit će provedene u skladu s Ustavom BiH, Statutom Distrikta i zakonima Distrikta i Bosne i Hercegovine, na način koji osigurava poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • Transparentnost i javna kontrola – rad će biti transparentan i podlijegat će javnoj kontroli;
 • Jednak tretman i nediskriminacija – svi imaju pravo na jednak pristup pri obavljanju aktivnosti od javnog interesa i jednak tretman od strane javnih službenika, bez korupcije;
 • Interakcija – efikasnost mjera za prevenciju korupcije bit će osigurana kroz koordinaciju aktivnosti svih tijela, razmjenu informacija među njima te uzajamnu saradnju;
 • Kontinuitet – uspostavljanje i provođenje efikasnih mjera za prevenciju korupcije njihovim kontinuiranim nadzorom i pregledom.

Bitno je da svaki građanin zna da je uspostava i rad Kancelarije za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije značajan korak u opredjeljenosti lokalne zajednice u suzbijanju fenomena korupcije sa kojima se suočavaju sve države svijeta kao i sve lokalne zajednice.

Opšte je poznato da suština korupcije nije u količini novca koju prima korumpirani službenik, već u pogrešnom početnom principu. Korupcijom se stvara sistem u kome su privilegovani materijalno situiraniji, ili sa dobrim vezama, te borba protiv korupcije mora da se vodi osmišljeno, organizovano, i sistematično. Sve to govori u prilog značaja postojanja Kancelarije za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije koja bi se strateški i sistematizovano bavila borbom protiv korupcije i radila na:

 • donošenju antikorupcijskih zakona;
 • oporavku političkih institucija i državnih organa koji će sprovoditi borbu protiv korupcije (policija, tužilaštvo, sudovi);
 • formiranju mreže kontrolnih mehanizama koji će pratiti rad državnih organa i političkih institucija;
 • buđenju svijesti kod građana na temu borbe protiv korupcije;
 • javnom praćenju slučajeva korupcije;
 • rješavanju slučajeva korupcije sa materijalnim dokazima po kratkom postupku.

Dakle, u institucionalnom smislu, tri osnovna pravca Kancelarije u borbi protiv korupcije bi bila:

 1. smanjenje uloge države;
 2. polaganje računa;
 3. motivacioni sistem.

Iz toga se izdvajaju i prioritetne oblasti rada svih građana u saradnji sa Kancelarijom kada je korupcija u pitanju treba da budu:  

 • Dalji razvoj i primjena mehanizama na kojima se zasniva primjena zakonskih okvira koji tretiraju korupciju;
 • Prioritetne potrebe koje se odnose na prevenciju korupcije;
 • Prioritetne potrebe koje se direktno ili indirektno odnose na represiju korupcije.

Iako je Brčko načinilo prvi korak u uspostavi Kancelarije usvajanjem Zakona prije skoro 3 godine, Kancelarija za prevenciju i koordinaciju aktivnosti za suzbijanje korupcije Brčko distrikta BiH i dalje nije uspostavljena. Usvojeni Zakon čeka na dalja podzakonska rješenja koja tretiraju ovu oblast. Veliku podršku antikoruptivnim aktivnostima u Brčkom već duži vremenski period daje i supervizor Scanlan koji smatra da je uređenje antikorupcijskih zakona u Distriktu bitan segment za dalje pristupanje podršci Evropske unije. Stav građana i šire zajednice je: Kancelarija treba da počne sa radom što ranije kako bi se doprinijelo povećanju povjerenja u rad pravosudnih institucija. Ostaje nam samo da vjerujemo da će se u što skorijem periodu ispuniti uslovi za uspostavu i početak rada Kancelarije koja je najavljena 2018. godine.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.