Brčko: Udruženje demobilisanih boraca ARBiH najavilo četiri značajna projekta

Udruženje demobilisanih boraca ’92-’95 Armije RBiH u Brčko distriktu BiH ima oko 2 hiljade članova. Rad se u protekloj godini manifestovao u uslovima uzrokovanim pandemijom korona virusa te su smanjili aktivnosti. Danas je na Skupštini Udruženja usvojen Izvještaj o radu te Plan rada za naredni period.

Ključno iz prošle godine su bile aktivnosti na realizaciji dodatka borcima iz Brčkog za borce koji su stariji od 57 godine a koji nemaju zaposlenje ili stalni prihod, tako da smo uspjeli da završimo taj proces sa Federacijom BiH i oko 250 boraca iz Brčkog će dobijati naknadu.

Jasmin Hukučević, predsjednik Skupštine Udruženja

Za njih najbitnije je da su organizaciju obilježavanja značajnih datuma proveli u potpunosti unatoč pandemiji. Prošle godine su donijeli plan i strategiju rada Udruženja za naredne 4 godine koje pokušavaju prezentovati lokalnoj vlasti kako bi se boračka oblast konačno uredila.

Obilježena je i godišnjica Brigade na način da je snimljen film, raspisan literalni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Obišli smo najugroženije demobilisane borce, podijelili humanitarne pakete, obišli smo spomen-obilježja i pored obilježavanja Dana 108. Brigade obilježili smo i sve značajne datume u Brčko distriktu BiH i u Federaciji BiH.

Amir Sinanović, sekretar Udruženja

Udruženje demobilisanih boraca ’92-’95 postoji od 2008. godine i kažu da nikad nisu imali problema za izvještajima i prihvatanjem izvještaja na Skupštini i od lokalne zajednice. Ističu da su svi planovi precizno napisani sa naznakom napretka Udruženja. Ove godine planiraju aktivnosti koje će, kako najavljuju, promijeniti tok rada Udruženja.

Radi se o vrlo značajna 4 projekta. Jedan od prvih zadataka je realizacija dodjele stanova demobilisanim borcima, zgrada je dobila tehnički prijem i mi ćemo tražiti da se u vrlo kratkom vremenu formira komisija kako bi se stanovi stavili u korištenje. Uskoro će u štampu izaći i monografija 108/215. Brigade, knjiga je u završnoj fazi i očekuje se u narednom mjesecu da će se dati u štampu. Nadalje je planirana izgradnja spomen-sobe koja bi trebala biti realizovana u naredne dvije godine.

Amir Sinanović, sekretar Udruženja

Kazali su i da će se obratiti Vladi kako bi borcima obezbijedili banjsko klimatsko liječenje jer, kako navode, od oko 2 hiljade članova, polovina njih imaju problema sa zdravljem.

Autor: Kristian Bilić