More

  Brčko: U Omladinskom centru održan „Dijalog s mladima“

  S ciljem boljeg razumijevanja položaja mladih i donošenja kvalitetnog dokumenta Nacrta strategije za mlade, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH i Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Međunarodne organizacije za migracije BiH (IOM) organizovali su danas u Omladinskom centru „Dijalog s mladima“.

  Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Nedim Hamzabegović kazao je da je cilj organizovanog dijaloga bio da se evidentiraju mišljenja i prijedlozi kako bi se što kvalitetnije donijela Strategija za mlade.

  „Ovo je dobar put da mladi ukažu vlastima na ono šta je njima potrebno i način kako da se te njihove potrebe ostvare koje su navedene u pet tema kao što su zapošljavanje, sigurnost, socijalni aspekt i sl.“, kazao je Hamzabegović.

  Predsjednik radne grupe i predstavnik Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Kisić kazao je da je nakon usvajanja Strategije za mlade za očekivati da se poboljša položaj i status mladih na području Distrikta.

  „U dijalogu bile su uključene mnoge interesne grupe, nevladine organizacije specijalizovane za određene oblasti, zatim različite skupštinske komisije koje tretiraju problematiku mladih kao i neformalne grupe građana. Strategija za mlade bit će prva strategija koja će biti predložena i nadam se usvojena. To je logičan slijed događaja s obzirom da je nedavno usvojena i Strategija razvoja Distrikta za period 2021–2027. godina“, kazao je Kisić.

  Dijalogu s mladima prisustvovala je i Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT i voditeljica odjela za rad s mladima koja je naglasila da je Strategija za mlade obaveza svih nivoa vlasti u BiH kao i Distrikta.

  „Ona bi trebala da sistemski odgovori na pitanja potrebe i probleme mladih Distrikta. Cilj nam je dobiti što veći broj prijedloga od strane mladih ljudi prema vlastima, na koji način rješavati probleme s kojima se oni susreću i koje su njihove potrebe. Mi smo uvidjeli da se problemi mladih ljudi u Distriktu ne razlikuju od drugih mladih u BiH“, kazala je Vučković.

  Dijalogu s mladima prisustvovao je i predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH Vladimir Kanostrevac koji je kazao da su se potrudili da okupe što veći broj kvalitetnih mladih ljudi i organizacija kako bi dobili, kako je naglasio, što kvalitetnije ideje koje bi iznjedrile dobru Strategiju za mlade.

  Izvor: Vlada Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Brčko: U Omladinskom centru održan „Dijalog s mladima“

  spot_imgspot_img

  S ciljem boljeg razumijevanja položaja mladih i donošenja kvalitetnog dokumenta Nacrta strategije za mlade, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH i Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Međunarodne organizacije za migracije BiH (IOM) organizovali su danas u Omladinskom centru „Dijalog s mladima“.

  Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Nedim Hamzabegović kazao je da je cilj organizovanog dijaloga bio da se evidentiraju mišljenja i prijedlozi kako bi se što kvalitetnije donijela Strategija za mlade.

  „Ovo je dobar put da mladi ukažu vlastima na ono šta je njima potrebno i način kako da se te njihove potrebe ostvare koje su navedene u pet tema kao što su zapošljavanje, sigurnost, socijalni aspekt i sl.“, kazao je Hamzabegović.

  Predsjednik radne grupe i predstavnik Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Kisić kazao je da je nakon usvajanja Strategije za mlade za očekivati da se poboljša položaj i status mladih na području Distrikta.

  „U dijalogu bile su uključene mnoge interesne grupe, nevladine organizacije specijalizovane za određene oblasti, zatim različite skupštinske komisije koje tretiraju problematiku mladih kao i neformalne grupe građana. Strategija za mlade bit će prva strategija koja će biti predložena i nadam se usvojena. To je logičan slijed događaja s obzirom da je nedavno usvojena i Strategija razvoja Distrikta za period 2021–2027. godina“, kazao je Kisić.

  Dijalogu s mladima prisustvovala je i Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT i voditeljica odjela za rad s mladima koja je naglasila da je Strategija za mlade obaveza svih nivoa vlasti u BiH kao i Distrikta.

  „Ona bi trebala da sistemski odgovori na pitanja potrebe i probleme mladih Distrikta. Cilj nam je dobiti što veći broj prijedloga od strane mladih ljudi prema vlastima, na koji način rješavati probleme s kojima se oni susreću i koje su njihove potrebe. Mi smo uvidjeli da se problemi mladih ljudi u Distriktu ne razlikuju od drugih mladih u BiH“, kazala je Vučković.

  Dijalogu s mladima prisustvovao je i predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH Vladimir Kanostrevac koji je kazao da su se potrudili da okupe što veći broj kvalitetnih mladih ljudi i organizacija kako bi dobili, kako je naglasio, što kvalitetnije ideje koje bi iznjedrile dobru Strategiju za mlade.

  Izvor: Vlada Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Povezani članci