Brčko: Slavica Ristić predložena za v.d. direktora Kancelarije za prevenciju korupcije

Foto: Skupština BDBiH

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Brčko distrikta BiH danas je na 1. sjednici jednoglasno predložila diplomiranog pravnika Slavicu Ristić za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u u ovoj lokalnoj zajednici, saopšteno je iz Skupštine.

Predsjedavajući Komisije Siniša Milić rekao je da će konačnu odluku o ovom prijedlogu donijeti Skupština.

Ova tačka je uvrštena u dnevni red 3. redovne sjednice Skupštine koja će biti održana sutra. Ovo imenovanje je važno zbog toga što je već duže vrijeme postojao zastoj u aktivnostima vezanim za formiranje Kancelarije za prevenciju korupcije. Na ovaj način su otklonjene prepreke da Kancelarija zaživi u punom obliku i svim nadležnostima.

Milić je istakao da vršilac dužnosti direktora može ostati na toj funkciji samo šest mjeseci i da će se za to vrijeme provesti konkursna procedura vezana za izbor direktora i dva zamjenika.

Jedan dio zaposlenih u Kancelariji za prevenciju korupcije, u skladu sa zakonom, preuzet je iz Kancelarije za žalbe i pritužbe Vlade Brčko distrikta BiH, dok će se ostala upražnjena radna mjesta popuniti putem javnog konkursa.