More

  Brčko: Šef Policije Goran Pisić o uključenosti policijskih službenika u krivična djela

  U drugoj video emisiji uživo „Građani pitaju“, u produkciji Informativnog portala Otisak.ba, šef Policije Brčko distrikta Goran Pisić komentarisao je izjave građana vezane za kritiku i vrijeđanja policijskih službenika.

  Uključenost policijskih službenika u krivična djela

  Nekoliko komentara građana je bilo omotano negativnom konotacijom, optužujući policijske službenike za proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, šverc, prekucavanja auta, pljačke i iznude i druga krivična djela, kao i nazivanje službenika raznim nadimcima.

  „Što se tiče policijskih službenika, ja mogu direktno odgovoriti da nijedna prijava koja je došla u Policiju, ne samo za policijske službenike nego i za ostale, nije zataškana, ona je sigurno procesuirana i dovedena do kraja“, rekao je naglasivši da je Policija Brčko distrikta jedna od rijetkih koja je na godišnjem nivou imala 6-7 takvih aktivnosti, te da drugi rade po njihovom uzoru imali bi 100 do 200 osoba godišnje koje su lišene slobode zbog krivičnog djela korupcije.

  Kazao je da se to odnosi kako na policijske službenike, tako i na neke članove Vlade, te ostale nosioce političkih funkcija, kao i da Policija redovno prati komentare na društvenim mrežama, posebno komentare na objavama raznih portala.

  „Primijetili smo neke poruke na onome vašem Portalu, interesantno je da je veliki dio tih lica koji komentarišu su lica koja prolaze kroz kaznene evidencije. To su lica koja su suđena i presuđena za krivična djela zloupotreba opojnih droga, imamo mi tu lica koja se kriju iza lažnog profila, za koje smo mi utvrdili da se radi o licima koja su, otprilike znači za jedno lice znamo da je najmanje 8 godina provelo vremena u zatvoru zbog krivičnog djela trgovine drogom, oružjem, zelenaštva, iznudama, razbojništvima“, rekao je Pisić.

  Sve nepravilnosti prijaviti na 122

  Pisić je na negativne komentare građana upućene policijskim službenicima odgovorio kako je nazivanje policijskih službenika u ovom vremenu na takav način ispod svakog zdravog razuma i stvar same opšte i kućne kulture i odgoja.

  „Policijski službenici, zajedno sa zdravstvenim radnicima koji rade u primarnoj medicini, odnosno febrilnim timovima, Crvenim krstom, Inspektoratom i jednim dijelom Javne bezbjednosti, odnosno Civilne zaštite, već preko mjesec dana rade u korist građanima Brčko distrikta, pogotovo onima koji su rizične kategorije, da ne bi došli u opasnost, u rizik da se bore za svoj život, tako da mene vrijeđaju ta pitanja, vrijeđaju mi inteligenciju, mene kao osobu, a vrijeđaju i svakog policijskog službenika ponaosob“, rekao je Pisić i dodao da to nije sloboda govora i da je takvo ponašanje veoma opasno.

  Komentariše kako je većina lica koja ostavljaju negativne komentare smještena na području Austrije ili Italije i da su oni sami u određenim kućnim izolacijama, ne po rješenjima, nego zato što se ne mogu kretati i da svoju frustraciju usmjeravaju ka Policiji i Brčko distriktu.

  Pisić poziva sve koji primijete nepravilnosti rada policijskih službenika da nazovu na telefonski broj 122, kako bi tu nepravilnost prijavili i kako bi to Policija istražila.

  „Nema toga u Policiji koji će tu prijavu moći sakriti. Ukoliko se desi da je ta prijava lažna, motivisana nekim drugim stvarima, naravno da ćemo ta lica sankcionisati i da ćemo prekršajno i krivično goniti“, dodao je on.

  Video: Kompletna emisija
  Novinarka: Azra Bijedić

  Čitano

  Povezani članci