More

  Brčko: Presuda za utaju 200.000 maraka poreza

  spot_imgspot_img

  [SAOPŠTENJE] Tužilaštvo Brčko distrikta BiH dokazalo je optužbe protiv Hajrudina Rabića (53) iz Gradačca za utaju blizu 200 000,00 KM poreza na promet u distriktu Brčko tokom 2003. i 2004. godine. Nakon suđenja pred Osnovnim sudom u tom gradu, njemu je za krivično djelo poreske utaje izrečena kazna zatvora od jedne godine i obaveza naknade štete distriktu Brčko u visini iznosa utajenog poreza.

  Tužilaštvo Distrikta optužilo je Rabića da je krajem 2003. i početkom 2004. godine putem veleprodaje, kao osoba koja je imala sva ovlaštenja u brčanskim preduzećima Vita klas i Matriks, nabavio veće količine razne robe vrijednosti od blizu dva miliona KM. Njega se tereti da je ovjeravajući i potpisujući narudžbenice i izjave da je roba za daljnju prodaju, što ga je kao kupca oslobađalo plaćanja poreza na promet proizvoda, nabavljenu robu prodao na crnom tržištu u BiH za gotov novac. Kako je na taj način izbjegao plaćanje poreza na promet u iznosu od 198 132,22 KM, Tužilaštvo je protiv Rabića podiglo optužnicu za krivično djelo poreske utaje (iz člana 267 stav (2) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH) dokazujući, pored njegove krivice, i visinu štete koja je time nastala po lokalni budžet. Tokom glavnog pretresa pred Osnovnim sudom, ovo tužilaštvo uspjelo je dokazati optužbe, ali i osnovanost i visinu imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete. Slijedom toga, sud ga je oglasio krivim za krivično djelo iz optužnice izrekavši mu nepravosnažnom presudom kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Usto, Rabić je po prvostepenoj presudi dužan distriktu Brčko na ime štete naknaditi iznos od 198 132,22 KM, te mu platiti troškove krivičnog postupka u iznosu od 5 844,00 KM. Na ovu sudsku odluku, obje strane u postupku imaju pravo izjaviti žalbe.

  Bez obzira na protek vremena u pojedinim slučajevima, te povremenu nedostupnost osumnjičenih, svjedoka ili drugih učesnika u postupku, Tužilaštvo neprekidno djeluje na procesuiranju svih krivičnih djela, uključujući teška djela privrednog kriminala i korupcije, insistirajući na njihovoj naročitoj pravnoj i društvenoj osudi, ali i na naknadi prozrokovane štete.

  Tužilaštvo Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Povezani članci