Brčko: Poznata imena članica Komisije za odlučivanje o sukobu interesa

Zastupnici brčanske Skupštine su, tokom jučerašnjeg popodnevnog i večernjeg dijela zasjedanja, prihvatili Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za minulu godinu u kojem stoji da su ostvareni prihodi od 202,5 miliona maraka, što je 18 posto manje u kompariranju sa minulom odnosno 7,3 procenta manje u poređenju sa 2018. godinom.

Pored toga, parlament je prihvatio i izvještaj Mandatsko-imunitetske komisije o izboru članica skupštinske Komisije za odlučivanje o sukobu interesa. Predsjednica pomenute Komisije je Admira Mujić, dok su članice Ružica Marković i Lepa Božić.

Inače, sa dnevnog reda su, pored ostalog, povučene i izmjene i dopune Zakona o predškolskom obrazovanju u drugom čitanju koje imaju za cilj, budžetsko participiranje dijela troškova za boravak djece u privatnim obdaništima na području Distrikta.

Razlog povlačenja je potreba da se, kroz amandmansko djelovanje, precizno utvrde kriteriji za odabir korisnika pomenute subvencije“, precizirao je predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH, Siniša Milić.

Pored toga, sa sjednice je povučen i Izvještaj o radu Upravnog odbora JP Radio Brčko, zbog potrebe da izvještaj sadrži i dodatna pojašnjenja koja su zahtijevali zastupnici. Istovremeno, prihvaćen je Finansijski plan JZU Zdravstveni centar Brčko, za tekuću godinu, uz pohvale na dinamičnom radu članova novoimenovanog Upravnog odbora ove ustanove.

Skupština je još jednom, za naredno zasjedanje, odložila Informaciju o toku aktivnosti na formiranju javnog registra svih privatnih preduzeća u koja posluju sa brčanskom Vladom, odnosno ostvaruju prihode iz budžeta Distrikta.

Inače, na formiranju registra insistira opozicija, preciznije, zastupnici Socijalističke partije.

Kako je sinoć rečeno, redovnih sjednica Skupštine, do kraja ovog mjeseca, više ne bi trebalo biti, a kako je juče, u prvom čitanju, usvojen Zakon o javnoj imovini Distrikta, dogovoreno je da tim povodom, javno-stručna rasprava, bude upriličena u srijedu 30. juna sa početkom u 17 sati, u sali za plenarna zasjedanja brčanske Skupštine.

Cijela sjednica
Novinar: Admir Kadrić
--