Brčko: Policija brzom intervencijom spriječila nastupanje težih posljedica događaja

Foto-ilustracija

[SAOPŠTENJE] Preduzumajući potrebne planske i sistematske operativne mjere i radnje Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je identifikovala razvijanje događaja sa potencijalom izazivanja težih posljedica po stanje bezbjednosti na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te brzom taktičkom intervencijom dana 25.11.2021. godine oko 20.00 sati spriječila nastupanje težih posljedica i događaj i aktere stavila pod kontrolu. Preduzete mjere i radnje su dio aktivnosti koje su intenzivirane u skladu sa identifikovanim faktorima rizika ugrožavanja bezbjednosti na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 

Postupanje Policije u okviru svojih zakonskih ovlaštenja će biti nastavljeno i u narednom periodu, posebno u cilju sprečavanja i suzbijanja svih događaja kojim se ugrožava život i imovina građana ili narušava javni red i mir.

Policija Brčko distrikta BiH
--