Brčko: Osigurana sredstva za eventualna hitna djelovanja u vezi s pandemijom

Vlada Brčko distrikta BiH održala je četvrtu vanrednu sjednicu na kojoj su usvojeni amandmani gradonačelnika na Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, saopšteno je danas iz ove institucije.

U skladu sa novim Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH napravljene značajne uštede na platama kada je riječ o rashodima.

  • Na ovaj način osigurana su sredstva za nastavak projekta utopljavanje javnih objekata, projekte koje provodi Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH kao i projekat za Stambeno zbrinjavanje Roma. Osigurana su sredstva za rad Komisije za odlučivanje o sukobu interesa te značajan dio sredstava na poziciji rezervi zbog eventualnih urgentnih djelovanja u vezi s pandemijom virusa korona bilo da bude potrebe da intervenišemo u oblasti zdravstva ili privrede, rekao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić. 

Amandmani koji su danas usvojeni na sjednici Vlade upućeni su u skupštinsku proceduru, navedeno je u saopštenju.