Brčko: Opredijeljenost da se jednokratnom novčanom pomoći pomogne i osobama sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

    Zavod za zapošljavanje BDBiH (Foto: Otisak.ba / Arhiva)

    Gradonačelnik je na konferenciji za medije kazao da postoji i opredijeljenost da se jednokratnom novčanom pomoći pomogne i osobama koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.  

    „U komunikaciji s predsjednikom Skupštine Brčko distrikta BiH postoji dobra volja i želja da se izađe u susret i licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Takav prijedlog postoji u prijedlogu za rebalans budžeta i ja se nadam da će ga poslanici u Skupštini podržati.“ 

    Autor: Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH