Brčko: Ono što bi trebali da znate o procesu imunizacije

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, Sead Šadić, govorio je u intervjuu za Otisak o aktuelnom planu vakcinacije, kao glavnoj aktivnosti suzbijanja pandemije virusa Covid 19.

Od dolaska na poziciju šefa Odjeljenja 19. januara ove godine, u roku od nekoliko dana usvojen je Plan vakcinacije, a nakon toga i Operativni plan vakcinacije, koji je pobliže odredio cijeli proces kolektivne imunizacije građana Brčko distrikta.

Zaposlenici “Zdravstvenog centra Brčko” uspješno vakcinisani

Glavna prepreka samom početku procesa imunizacije jeste svakako kašnjenje prvih doza vakcina, naručenih putem Covax mehanizma.

  • Bitno je istaknuti da je Odjeljenje za zdravstvo, odnosno Vlada Brčko distrikta, učinila sve kako bi se obezbijedile vakcine i isplatila sve svoje obaveze prema Covax mehanizmu, za koji smo smatrali da je jedino siguran i odgovoran procenat načina isporuke prema BiH.

Ali, prve doze vakcina su umjesto početka prvog kvartala ove godine, stigle krajem prvog kvartala u Bosnu i Hercegovinu, odnosno krajem mjeseca marta.

Šadić navodi kako je Odjeljenje za zdravstvo uspješno izvršilo pripreme oko procesa vakcinacije, koji ide prema planu, u smislu da je u sklopu prve faze Plana vakcinacije uspješno vakcinisano nekoliko podgrupa prvom dozom, što se odnosi prije svega na zdravstvene radnike koji rade u Covid i trijažnim ambulantama, hirurških odjeljenjima i drugim zaposlenicima Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“, a naredne podfaze obuhvataju zdravstvene radnike u privatnom sektoru, pacijente na hemodijalizi i štićenike u staračkim domovima.

Zdravstveni radnici su, radi lakše organizacije, vakcinisani u prostorijama Doma zdravlja, a masovna imunizacija osoba koje se prijave za vakcinisanje, obavit će se u prostorijama Omladinskog centra Brčko distrikta, spisak će se napraviti na osnovu selekcije prema Planu vakcinacije, u saradnji sa Pododjeljenjem za javno zdravstvo i odrediti datum vakcinacije, nakon čega će zainteresovano lice biti kontaktirano i u obavezi poštivanja datog rasporeda.

  • Odjeljenje za zdravstvo će u saradnji sa JZU učiniti sve da ispoštuje preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, kada je riječ o prostoru, kadru ali i vremenu vezano za samu implikaciju vakcina.

Omogućena besplatna prijava za vakcinaciju putem info broja

Građanima Brčko distrikta omogućena je prijava za vakcinaciju putem besplatnog info broja 0800 31 004, kojem rukovodi i upravlja Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH, te Šadić navodi da je u samo tri radna dana na taj broj upućeno preko 60.000 poziva, a evidentirano preko 2.500 lica koja su iskazala zainteresovanost za vakcinaciju.

  • Moramo istaknuti da je radno vrijeme našeg call centra od 09-16 časova, kao i da po operateru treba u prosjeku 3 minute da bi se odgovorilo na sva pitanja i evidentirala ta prijava, a od uspostave call centra to radi šest osoba i da bi mi odgovorili zadatku da u svakom trenutku se može odgovoriti na svaki poziv, naša lokalna zajednica treba da ima preko 1.000 operatera.

Dodaje da prema njihovim proračunima jednom korisniku treba u prosjeku 20 poziva za uspješnu prijavu za vakcinisanje.

  • Apelujem na građane Distrikta da imaju razumijevanja, u smislu da ako su se prijavili prvi dan u prvih sat vremena, ne znači da će odmah biti vakcinisani, mi moramo pratiti plan vakcinacije, prvo završiti nekoliko podgrupa koje se odnose na lica starija od 75 godina, lica starija od 65 godina sa hroničnim oboljenjima i lica mlađa od 65 godina sa hroničnim oboljenjima. Nakon toga, moramo ići u naredne podfaze, koje se odnose na službe koje su od vitalnog značaja za lokalnu zajednicu, a to su prije svega pripadnici Policije Brčko distrikta BiH, koji od početka same pandemije usko i maksimalno rade, u saradnji sa Odjeljenjem, na prevenciji pandemije i provedbi svih odluka Kriznog štaba – naglasio je Šadić.

Odjeljenje ima prostorni kapacitet za prijem svih vrsta vakcina

Što se tiče broja naručenih vakcina, Brčko distrikt se krajem prošle godine odlučio da nabavi neophodnih 20% doza od ukupnog broja stanovništva, kroz Covax mehanizam, odnosno naručeno je 32.000 doza vakcina, a pokrenuta je i direktna nabavka vakcina.

Covax će svoje doze sukcesivno isporučivati, a tu treba voditi računa o roku isporuke i broju vakcina, u smislu da ne dođe prevelika doza vakcina sa prekratkim rokom trajanja, koju zdravstveni radnici neće stići implicirati.

  • Odjeljenje za zdravstvo je učinilo sve da ima potrebnu opremu za prijem svih vrsta vakcina i svih količina, koliko je ovoj lokalnoj zajednici potrebno, čak je i Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala u nama kvalitetnog partnera koji je učinio sve napore da izvrši nabavku opreme. Naravno, mi to kao Odjeljenje ne bi mogli uraditi da nemamo bezrezervnu podršku Vlade i Skupštine Brčko distrikta.

U Brčko distrikt je do sada stiglo 1.170 vakcina u sklopu Covax mehanizma, 700 doza AstraZenece i 1.000 doza kineskih vakcina.

Autorica: Azra Bijedić

Cijeli intervju