Brčko: Održana treća vanredna sjednica Vlade

Vlada Brčko distrikta BiH održala je treću vanrednu sjednicu na kojoj je odobren Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, saopšteno je danas iz Vlade.

Usvojeni su amandmani na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH. Članovi Vlade razmatrali su i usvojili Izvještaj o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, svih vrsta zaliha materijala i roba, stanja novčanih sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31. 12. 2020. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH imenovala je Tim za implementaciju projekta Izgradnje autoputa Sremska Rača – Bijeljina – Brčko – Vukosavlje i Tuzla – Brčko – Orašje kao i Tim za implementaciju projekta Izgradnje mosta Brčko – Gunja preko korita rijeke Save i projekta Sanacije postojećeg mosta.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta zatvaranja kolektivnih centara – LD 1789 (2013) – (CEB II), na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, kao i Odluka o imenovanju predstavnika Ekonomsko-socijalnog vijeća Brčko distrikta BiH. Vlada je na trećoj vanrednoj sjednici usvojila i Odluku o davanju saglasnosti za izdvajanje novčanih sredstava za potrebe stečajnog dužnika DD „Novi Bimeks”, navedeno je u saopštenju.