More

  Brčko: Održan “Dijalog s mladima”

  [SAOPŠTENJE]  Jučer je Omladinski centar bio pravo stjecište ideja i prijedloga za bolji status mladih u Brčkom.

  Naime, Vijeće / Savjet mladih Brčko distrikta BiH u saradnji sa Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove Vlade BD I Institutom za razvoj mladih KULT uz podršku Međunarodne organizacije za migracije BiH (IOM) je organizovalo “Dijalog s mladima” okupivši oko 50 mladih ljudi iz raznih organizacija koje se bave mladima, predstavnici policije, predstavnici organizacija koje su eksperti iz oblasti koje su se obrađivale te mladih političara, a sve to u svrhu izrade što kvalitetnijeg Nacrta (prve) strategije za mlade Brčko distrikta BiH. 

  Teme kojima su se mladi bavili bile su: obrazovanje mladih,rad, zapošljavanje, preduzetništvo mladih, socijalna briga o mladima, zdravstvena zaštita mladih, aktivizam, kultura I sport.

  Predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH Vladimir Kanostrevac rekao je da su sebi postavili zahtjevan cilj da okupe veliki broj mladih, uz mnogo truda uspjeli su. 

  “Vijeće/Savjet mladih je opravdalo svoju ulogu krovne organizacije mladih okupivši na jednom mjestu predstavnike nasih najistaknutijih organizacija, učenike, mlade nastavnike i profesore, zatim mlade politicare – zastupnike u Skupštini, predstavnike omladinskih asocijacija svih naših parlamentarnih stranaka. Zaista je impresivno vidjeti sve te ljude na jednom mjestu I ja mislim da Brčko odavno nije imalo bolju “omladinsku reprezentaciju”. Sudeći po zainteresovanosti učesnika I njihovom predanom radu tokom događaja ovo će svakako doprinjeti da Nacrt Strategije za mlade bude dosta kvalitetniji.”

  Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Nedim Hamzabegović kazao je da je cilj organizovanog dijaloga bio da se evidentiraju mišljenja i prijedlozi kako bi se što kvalitetnije donijela Strategija za mlade.

  „Ovo je dobar put da mladi ukažu vlastima na ono što je njima potrebno i način kako da se te njihove potrebe ostvare koje su navedene u pet tema kao što su zapošljavanje, sigurnost, socijalni aspekt i sl.“, kazao je Hamzabegović

  Predsjednik radne grupe i predstavnik Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Kisić kazao je da je nakon usvajanja Strategije za mlade za očekivati da se poboljša položaj i status mladih na području Distrikta.

  „U dijalogu bile su uključene mnoge interesne grupe, nevladine organizacije specijalizovane za određene oblasti, zatim različite skupštinske komisije koje tretiraju problematiku mladih kao i neformalne grupe građana. Strategija za mlade biće prva strategija koja će biti predložena i nadam se usvojena. To je logičan slijed događaja s obzirom da je nedavno usvojena i Strategija razvoja Distrikta za period 2021–2027. godina“, kazao je Kisić.

  Dijalogu s mladima prisustvovala je i Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT i voditeljica odjela za rad s mladima koja je naglasila da je Strategija za mlade obaveza svih nivoa vlasti u BiH kao i Distrikta.

  „Ona bi trebala da sistemski odgovori na pitanja potrebe i probleme mladih Distrikta. Cilj nam je dobiti što veći broj prijedloga od strane mladih ljudi prema vlastima, na koji način rješavati probleme s kojima se oni susreću i koje su njihove potrebe. Mi smo uvidjeli da se problemi mladih ljudi u Distriktu ne razlikuju od drugih mladih u BiH“, kazala je Vučković.

   Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH  

  Čitano

  Brčko: Održan “Dijalog s mladima”

  spot_imgspot_img

  [SAOPŠTENJE]  Jučer je Omladinski centar bio pravo stjecište ideja i prijedloga za bolji status mladih u Brčkom.

  Naime, Vijeće / Savjet mladih Brčko distrikta BiH u saradnji sa Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove Vlade BD I Institutom za razvoj mladih KULT uz podršku Međunarodne organizacije za migracije BiH (IOM) je organizovalo “Dijalog s mladima” okupivši oko 50 mladih ljudi iz raznih organizacija koje se bave mladima, predstavnici policije, predstavnici organizacija koje su eksperti iz oblasti koje su se obrađivale te mladih političara, a sve to u svrhu izrade što kvalitetnijeg Nacrta (prve) strategije za mlade Brčko distrikta BiH. 

  Teme kojima su se mladi bavili bile su: obrazovanje mladih,rad, zapošljavanje, preduzetništvo mladih, socijalna briga o mladima, zdravstvena zaštita mladih, aktivizam, kultura I sport.

  Predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH Vladimir Kanostrevac rekao je da su sebi postavili zahtjevan cilj da okupe veliki broj mladih, uz mnogo truda uspjeli su. 

  “Vijeće/Savjet mladih je opravdalo svoju ulogu krovne organizacije mladih okupivši na jednom mjestu predstavnike nasih najistaknutijih organizacija, učenike, mlade nastavnike i profesore, zatim mlade politicare – zastupnike u Skupštini, predstavnike omladinskih asocijacija svih naših parlamentarnih stranaka. Zaista je impresivno vidjeti sve te ljude na jednom mjestu I ja mislim da Brčko odavno nije imalo bolju “omladinsku reprezentaciju”. Sudeći po zainteresovanosti učesnika I njihovom predanom radu tokom događaja ovo će svakako doprinjeti da Nacrt Strategije za mlade bude dosta kvalitetniji.”

  Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Nedim Hamzabegović kazao je da je cilj organizovanog dijaloga bio da se evidentiraju mišljenja i prijedlozi kako bi se što kvalitetnije donijela Strategija za mlade.

  „Ovo je dobar put da mladi ukažu vlastima na ono što je njima potrebno i način kako da se te njihove potrebe ostvare koje su navedene u pet tema kao što su zapošljavanje, sigurnost, socijalni aspekt i sl.“, kazao je Hamzabegović

  Predsjednik radne grupe i predstavnik Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Kisić kazao je da je nakon usvajanja Strategije za mlade za očekivati da se poboljša položaj i status mladih na području Distrikta.

  „U dijalogu bile su uključene mnoge interesne grupe, nevladine organizacije specijalizovane za određene oblasti, zatim različite skupštinske komisije koje tretiraju problematiku mladih kao i neformalne grupe građana. Strategija za mlade biće prva strategija koja će biti predložena i nadam se usvojena. To je logičan slijed događaja s obzirom da je nedavno usvojena i Strategija razvoja Distrikta za period 2021–2027. godina“, kazao je Kisić.

  Dijalogu s mladima prisustvovala je i Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT i voditeljica odjela za rad s mladima koja je naglasila da je Strategija za mlade obaveza svih nivoa vlasti u BiH kao i Distrikta.

  „Ona bi trebala da sistemski odgovori na pitanja potrebe i probleme mladih Distrikta. Cilj nam je dobiti što veći broj prijedloga od strane mladih ljudi prema vlastima, na koji način rješavati probleme s kojima se oni susreću i koje su njihove potrebe. Mi smo uvidjeli da se problemi mladih ljudi u Distriktu ne razlikuju od drugih mladih u BiH“, kazala je Vučković.

   Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH  

  Čitano

  Povezani članci