Brčko: Održana obuka trenera na temu „Razvoj sistema upravljanja ambalažom i jačanje kapaciteta za okolinsko upravljanje plastičnom ambalažom od pesticida“

Foto / Ustupljeno Otisku

[SAOPŠTENJE] Danas je u Brčkom u prostorijama restorana Divanhana završena dvodnevna obuka trenera na temu „Razvoj sistema upravljanja ambalažom i jačanje kapaciteta za okolinsko upravljanje plastičnom ambalažom od pesticida“. Obuka je izvršena uz finansijsku podršku Švedske vlade u implementaciji UNDP BiH, a u okviru projekta „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organiskim zagađujućim materijama (POP’s) u industrijskom sektoru i sektoru opravljanja otpadom“. 

Predavači su bili pofesori i doktori nauka sa sarajevskog Univerziteta, Hamid Čustović, Melisa Ljuša, Mirha Đikić, Selim Škaljić, te magistar Slavko Dvoršak internacionalni trener iz Slovenije i dipl. ing Majid Hadžimujić direktor firme „Kemeko-BH“ iz Lukavca.

Nakon iscrpnih predavanja i konstruktivnih diskusija učesnicima, budućim trenerima, podjeljeni su i prigodni materijali, kako bi u daljem radu mogli pružati kvalitetne instrukcije poljoprivrenim proizvođačima prije svega.

 Selman Edi Kaloper  
--