Brčko: Objavljena preliminarna rang-lista za dodjelu stipendija redovnim studentima

Vlada BDBiH
Autor: Vlada Brčko distrikta BiH

Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020. godine, Komisija za dodjelu stipendija imenovana Odlukom Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH sačinila je preliminarnu rang-listu za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Kandidat koji je nezadovoljan rang-listom ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste na oglasnoj ploči i na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH.