Brčko: Obilježavanje Dana 108/215. Viteške motorizovane brigade ARBiH

  Foto: Otisak.ba / Arhiva

  Okićena titulom „Viteška“, 108/215. motorizovana brigada 17. maja 2020. godine obilježava dvadesetosmu godišnjicu osnivanja. 

  I ove godine, uprkos ograničenjima koje prate stanje odbrane od pandemije a u skladu sa odredbama Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine pripremila je prigodan program obilježavanja godišnjice. 

  - Reklama -

  Sada već tradicionalno, raspisan je Konkurs za najbolji literarni rad na temu „Kad sve ovo bude jučer“.

  Koordinacija će odavati počast šehidima i poginulim borcima polaganjem cvijeća na spomen obilježjima od 15. do 17. maja. 

  U nedjelju, 17. maja 2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, na Šehidskom mezarju u G. Rahiću a u 12,00 sati na Centralnom spomen obilježju u Brčkom, predstavnici Koordinacije i javnog i političkog života u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, izvršit će polaganje cvijeća, kao centralni događaj povodom obilježavanja godišnjice ove godine.

  Rezultati literarnog konkursa bit će objavljeni u sredstvima javnog informisanja sa područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, 17. maja 2020. godine.

  Formiranje 108. Brigade

  Objedinivši sve patriotske snage, nakon početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Teritorijalna odbrana Republike Bosne i Hercegovine postala je nosilac otpora. 

  Rušenjem mostova na Savi, 30. aprila 1992. godine, a dan kasnije napadom na Dizdarušu, Brčko je osjetilo prve udare pokušaja okupacije sjeveroistočne Bosne. 

  Sedamnaest dana kasnije, formirana je 108. brigada Hrvatskog vijeća odbrane Brčko a nakon toga, odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine formira se 108. brčanska brigada Teritorijalne odbrane. 

  Sastav brigade

  Na dan formiranja, brigada je u svom sastavu imala Komandu sa prištapskim jedinicama i šest bataljona sa oko 3.000 boraca. 

  U toku rata još je formirana Ratna bolnica. 

  Broj boraca brčanske brigade je u periodu od 1992. do 1995. godine dostigao broj od 7.500.

  Podjela brigade i promjena naziva

  U martu 1993. godine došlo je do podjele brigade na 108. brčansku brigadu ARBiH i 108. pješačku brigadu HVO-a Ravne – Brčko. 

  Promjena naziva 108. motorizovane brigade Brčko ARBiH u 215. motorizovana brigada Brčko ARBiH desila se 17. januara 1995. godine. 

  Viteška

  Odlukom predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića, od 15. maja 1995. godine, 215. motorizovana brigada Brčko Armije Republike Bosne i Hercegovine, dobila je počasni naziv „viteška“. 

  Uprkos podjeli na dvije brigade, borci i bojovnici u svojim jedinicama su zajednički branili i odbranili slobodnu brčansku teritoriju i dali značajan doprinos očuvanju domovine Bosne i Hercegovine.

  Gubici

  Brčanska brigada je tokom Odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine pretrpila ogromne gubitke u ljudstvu, 556 šehida i 178 bojovnika. 

  U istom periodu, 1.225 boraca je teže a 1.745 lakše ranjeno, dok je 14 pripadnika Brigade nestalo bez traga. 

  Ratna priznanja

  Brigada je iznjedrila 34 pripadnika nosioca najvišeg ratnog priznanja ARBiH, „Zlatni ljiljan“, jednog nosioca ordena „Zlatni štit“, jednog nosioca Medalje za hrabrost, te zasluženo ponijela niz drugih pohvala i priznanja od Drugog korpusa ARBiH Tuzla. 

  Za doprinos u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu, nagrađeni su i pripadnici jedinica MUP-a, priznanjima „Zlatna policijska zvijezda“ i „Srebrna policijska značka“. 

  Ostavština

  Historijski je poznata izjava predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića, koju je dao sa oduševljenjem, nakon posjete Brigadi: „Mi Brčko ne damo“. I, zaista je tako bilo. 

  108./215. Viteška motorizovana brigada s razlogom je ponijela nadimak „legendarna“. 

  Istinski braneći i na kraju odbranivši  Brčko i sačuvavši što je više mogla civilnog stanovništva slobodne teritorije, doprinijela je u konačnici odbrani naše domovine. 

  U svojoj oslobodilačkoj borbi za živote svih građana i naroda koji su i u prijeratnoj općini Brčko živjeli suživotom i u miru, ostavila je iza sebe divljenje i poštovanje, vodeći se moralom i etikom propisanih pravila i običaja rata, zadržavajući dostojanstvo i ispravnost uprkos suočavanju sa ideologijom čišćenja i iskorjenjivanja svega što je predstavljalo narod koji je branila.

  Autor: Koordinacija boračkih udruženja ARBiH BDBiH