Brčko: Milić i Domić dali glas za „Mišelin zakon“

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić i njegov zamjenik Anto Domić danas su u zgradi Vijećnice razgovarali sa dječijom ambasadoricom Mišel Mišković i predstavnicima Prve dječije ambasade u svijetu „Međaši“ o uključivanju Distrikta u značajne projekte ove ambasade koji imaju za cilj zaštitu prava djeteta.

Oni su ovom prilikom potpisali inicijativu i na taj način dali glas za „Mišelin zakon o sigurnosti djece razvedenih roditelja“ koji se odnosi na prijedlog da se sva imovina stečena u braku pri razvodu braka dijeli na djecu i roditelje. 

Cilj „Mišelinog zakona“, kako su istakli iz Dječije ambasade, jeste povećati ekonomsku sigurnost djeteta i smanjiti broj razvoda brakova. 

Gradonačelnik Siniša Milić istakao je da će Distrikt u skladu sa svojom pozicijom dati podršku aktivnostima Prve dječije ambasade u Međašima. 

„Mnoge konvencije, različite vrste pravnih akata daju za pravo ili deklamuju prava djeteta i zaštitu tih prava, ali u praksi se ona, nažalost, dosta krše. Postoje različiti primjeri gdje se ta prava djece uskraćuju i jedno od njih su svakako i brakorazvodne parnice gdje djeca ostaju bez mogućnosti da dobiju nekakvu svoju ekonomsku sigurnost. Jedan od zanimljivih prijedloga Prve dječije ambasade jeste da prilikom razvoda brakova djeca dobiju svoj dio imovine i da ravnopravno učestvuju u raspodjeli te imovine. Mislim da je to jedan dobar prijedlog koji smo podržali načelno i ja se nadam da će kroz neke druge procedure koje su formalnog karaktera dobiti podršku i u institucijama kako bi zaživjela jedna takva odredba. Dječija ambasada je tu da ukaže na sve one anomalije u društvu koje uskraćuju ljepšu budućnost djece“, kazao je Milić.

Zamjenik gradonačelnika Anto Domić istakao je da odrasle osobe vrlo često nameću neke norme koje su neprihvatljive i nerazumljive za djecu i da je projekat Prve dječije ambasade u svijetu jedna vrhunska stvar.

„Ovo je izvrstan projekat i na vrlo praktičan način stavlja u prvi plan dijete, sve ono što je važno za odgoj, obrazovanje i odrastanje djece, sve ono s čim se djeca u savremenom društvu suočavaju i svi oni problemi koje mi odrasli ne primjećujemo, a koji imaju značajnog uticaja na duhovni i svaki drugi razvojni život djece. Ovo je nešto sasvim novo i drugačije u odnosu na sve ono što mi svakodnevno radimo i slušamo. Ovdje je dijete kreator i realizator svoga programa i poruke koju želi poslati odraslima kako bi djeca svoj razvojni put kroz djetinjstvo prošla na ispravan način da se razvijaju s puno ljubavi, razumijevanja i volje i želje za druženjem i poštovanjem drugog i drugačijeg na način na koji to djeca vide i razumiju. Uvjerili su nas da je to vrhunska stvar u koju se moramo uključiti kao lokalna zajednica kako bismo pomogli u razumijevanju statusa i prava djece“, istakao je Domić.

Trinaestogodišnja ambasadorica Prve dječije ambasade u svijetu „Međaši“ Mišel Mišković kazala je da će nakon početka rada dječiji sud prvo početi s osudom mržnje.

„Smatramo da je mržnja kriva za ratove koji su se događali na ovim prostorima i za silna ubistva. Na dječijem sudu će prisustvovati veliki broj advokata, a pozvali smo i glavnu tužiteljicu Tužilaštva BiH Gordanu Tadić, advokata Filu i druge cijenjene advokate. Želimo da Distrikt odabere jedno sjajno dijete koje će biti član tog dječijeg suda u svojstvu sudije. Mi smo takvi jedini na svijetu zato što svi ovi obični sudovi i sudije rade na tome da bi osudili ljude. Mi to nećemo da radimo. Mi ćemo suditi negativnim pojavama“, naglasila je Mišković. 

Duško Tomić, advokat Dječije ambasade, rekao je da je ovo značajan dan za Prvu dječiju ambasadu u svijetu, za prava djeteta, ali i za Distrikt. 

Autor: Vlada Brčko distrikta BiH