Brčko: Konkurs za najbolji literarni rad povodom Dana nezavisnosti BiH

Foto-ilustracija

Udruženje demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995 i UG dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” u Brčko distriktu BiH, povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH, raspisuju Konkurs za najbolji literarni rad pod nazivom “Zemljo moja”.

Pravila i uslovi Konkursa

Pravo na učešće na Konkursu imaju učenici osnovnih i srednjih škola Brčko distrikta BiH koji se bave pisanjem.

  1. Na Konkursu učestvuje autor proze ili poezije koji, uz literarni rad, uredno popuni i pošalje prijavnicu elektronskom poštom na adresu literarnikonkurs2021@gmail.com. Slanjem prijavnice autor pristaje na uslove i pravila Konkursa. Ispunjavanjem prijavnice, autor potvrđuje autentičnost rada koji je prijavio na Konkurs, preuzima odgovornost za sadržaj te potvrđuje da je isti njegovo autorsko djelo.
  2. Svaki kandidat može prijaviti samo jedan literarni rad.
  3. Autor je dužan uz literarni rad priložiti pravilno popunjenu prijavnicu, u suprotnom neće ući u izbor Konkursa.
  4. Literarni radovi moraju se poslati najkasnije do 10. marta 2021. godine.

Pristigle radove pregledat će posebno formirana komisija koja će odabrati najbolje.

Pristigli radovi bit će tehnički obrađeni prije dolaska pred komisiju na način da svaki rad dobiti odgovarajuću šifru koja će na prijavnici biti dodijeljena autoru, tako da komisija neće moći utvrditi kom autoru rad pripada, do izbora najboljih.

Komisija će od najboljih radova odabrati koji će dobiti prvu, drugu i treću nagradu.

Objava rezultata bit će izvršena 12. marta 2021. godine.

Organizator će dodijeliti novčane nagrade, po kategorijama, u iznosu od 120,00 KM za osvojeno prvo mjesto, 80,00 KM za drugo mjesto i 50,00 KM za treće mjesto.