Brčko: Konkurs za najbolji literarni rad pod nazivom “Kad sve ovo bude jučer”

Foto: Ilustracija Otiska

Dragi Brčaci, ljubitelji pisane riječi, budući pisci!

Kakav osjećaj u vama bude dešavanja i situacija izazvana pojavom pandemije? Da li su izolacija i socijalna distanca nešto na šta se čovjek može priviknuti? Kako se od toga oporaviti?

Nije prvi put da se neke generacije suočavaju sa izolacijom i sa mjerama zabrana, sa nemogućnošću bliskog kontakta sa dragim osobama, sa strahom od gubitka, strahom koji izaziva bespomoćnost pred jačim neprijateljem, sa strahom uopće. Znate li za takve slučajeve? Volite li pisati?

Ukoliko je vaš odgovor na prethodno pitanje potvrdan onda vas čekamo!

Prijavite se na

KONKURS

ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD POD NAZIVOM

„KAD SVE OVO BUDE JUČER“

koji raspisuje Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Organizator), povodom obilježavanja 17.maja, Dana 108/215. viteške motorizovane brigade Brčko Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Želimo čuti vaše pjesme i priče!

Nagradit ćemo vašu kreativnost, talenat, maštu i umijeće!

PRAVILA I USLOVI KONKURSA

Pravo na učešće na konkursu imaju učenici osnovnih (od petog do devetog razreda) i srednjih škola Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji se bave pisanjem.

  1. Na konkursu učestvuje autor proze ili poezije koji, uz literarni rad, uredno popuni i pošalje prijavnicu elektronskom poštom na adresu literarnikonkurs2020@gmail.com. Slanjem prijavnice autor pristaje na uslove i pravila konkursa. Ispunjavanjem prijavnice, autor potvrđuje autentičnost rada koji je prijavio na konkurs, preuzima odgovornost za sadržaj te potvrđuje da je isti njegovo autorsko djelo.
  2. Svaki kandidat može prijaviti samo jedan literarni rad.
  3. Autor je dužan uz literarni rad priložiti pravilno popunjenu prijavnicu, u suprotnom neće ući u izbor konkursa.
  4. Literarni radovi moraju se poslati najkasnije do 12. maja 2020. godine.

Pristigle radove pregledat će posebno formirana komisija koja će odabrati najbolje.

Pristigli radovi bit će tehnički obrađeni prije dolaska pred komisiju na način da svaki rad dobiti odgovarajuću šifru koja će na prijavnici biti dodjeljena autoru, tako da komisija neće moći utvrditi kom autoru rad pripada, do izbora najboljih.

Komisija će od najboljih radova odabrati koje će dobiti prvu, drugu i treću nagradu.

Objava rezultata bit će izvršena putem sredstava javnog informisanja, 17. maja 2020. godine.

NAGRADE

Organizator će dodijeliti novčane nagrade, po kategorijama, u iznosu od 100,00 KM za osvojeno prvo mjesto, 80,00 KM za drugo mjesto i 50,00 KM za treće mjesto.

AUTORSKO PRAVO, ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Autor, koji je ujedno i učesnik konkursa, popunjavanjem prijavnice daje pristanak Organizatoru da bez naknade može objavljivati prijavljene radove.

Autor daje pristanak da se njegovi radovi objavljuju koliko je god to puta potrebno u smislu promocije ovoga konkursa i Organizatora općenito na društvenim mrežama, internetskim stranicama Organizatora, izložbama, u medijima i promotivnom materijalu te promotivnom materijalu vezanom uz projekte, događanja, priredbe i manifestacije koje organizira Organizator ili u kojima je partner te sponzor.

Organizator se obavezuje da će potpisati autora na objavljene radove gdje je to tehnički izvedivo i ne narušava izgled konačnog proizvoda, a u smislu autorove promocije.

Organizator ne odgovara za eventualno neovlašteno korištenje objavljenih radova od strane osoba koje ne organizuju konkurs.

Organizator se obvezuje da će obrađivati i čuvati lične podatke svih kandidata te ih neće koristiti u drugim slučajevima, koji ne podrazumijevaju konkurs, niti će ih dijeliti, a prestankom aktivnosti vezane uz konkurs, podaci se prestaju i obrađivati.

Kandidat na konkurs imaju pravo zatražiti pristup svojim ličnim podacima, te ispravak ili brisanje istih, što mogu učiniti na adresu elektronske pošte Organizatora.

Konkurs počinje teći od dana objave u medijima.

Za dodatne informacije obratite se na:

e-mail: literarnikonkurs2020@gmail.com
Broj telefona: +387 60 30 53 680 (Amir Sinanović)
Autor: Koordinacija boračkih udruženja ARBiH BDBiH