Brčko: Kadrić i Ilić demantovali navode iz saopštenja Vermonta

Gradonačelnik Esed Kadrić i šefica Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH Ljubica Ilić uputili su danas demanti na saopštenje objavljeno na portalu Otisak.ba pod naslovom “Vermont Brčko: 60 stanova gradimo za Rome. Idemo dalje…”. Demanti prenosimo u cijelosti, bez izmjena.

  • Ovim putem želimo demantovati saopštenje Omladinskog centra “Vermont” objavljeno 14.04.2021. godine na portalu Otisak.ba pod naslovom “Vermont Brčko: 60 stanova gradimo za Rome. Idemo dalje…” koji je prenio veći broj lokalnih i državnih medija.

U saopštenju Omladinskog centra “Vermont”, između ostalog, navedeno je da je u prostorijama Omladinskog centra „Vermont“ upriličen radni sastanak oko stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija i aktivnosti na pokretanju CEB II projekta na kojem su prisustvovali  poslanica u Skupštini  Brčko distrikta Mejra Šečić, Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić sa saradnicima i predstavnik Omladinskog centra „Vermont“ Damir Radenković. Povod sastanka je Odluka Vlade Distrikta o realizaciji aktivnosti na projektu CEB II. Dalje je navedeno da je tekuća 2021. godina prekretnica u implementaciji projekta CEB II kada je Brčko distrikt u pitanju zahvaljujući izuzetnom zalaganju poslanice Mejre Šečić. Realizacijom planiranih aktivnosti, a na osnovu trenutnog stanja oko 60 Romskih porodica će riješiti svoje stambeno pitanje. Tokom sastanka razgovaralo se o tekućim pitanjima implementacije CEB II projekta te planovima za budućnost. Gospodin Radenković naglasio je da nakon realizacije niza aktivnosti na utvrđivanju trenutnog stanja oko potreba stambenog zbrinjavanja Romske populacije, te stanovnika kolektivnog centra na Prutačama, u protekloj godini počeo je aktivnije da radi na ponovnom pokretanju projekta CEB II. Istakao je i da konačno se nalazimo u situaciji da će Vlada da oformi Radnu grupu koja će biti zadužena za pripremu realizacije CEB II projekta što predstavlja veliki značaj i pomak u radu „Vermont“-a.

S tim u vezi, želimo informisati javnost da je CEB II državni projekat čiji je naziv “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ čiji je koordinator Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a provode ga nadležna entitetska ministarstva i nadležno Odjeljenje Vlade Brčko distrikta BiH (Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja). Između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine potpisan je Okvirni sporazum o zajmu u cilju realizacije Projekta L/D 1789 „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja-CEB II Projekat“, na osnovu kojeg je potpisan Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Brčko  distrikta Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat realizuje se na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine putem kreditne linije. Cilj ovog Projekta je osigurati raseljenim osobama, koje su raseljene tokom rata 1992 -1995. godine i drugim ugroženim stanovnicima kolektivnih centara i alternativnih vidova smještaja, specifična stambena rješenja po modelu neprofitnog socijalnog stambenog zbrinjavanja. Visina ukupnog kreditnog zaduženja iznosi 60.000.000,00 EUR-a, kako je to predviđeno Okvirnim sporazumom o zajmu koji je potpisan između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine, L/D 1789 (2013), uz učešće lokalnih nivoa vlasti putem obezbjeđenja zemljišta, infrastrukture, dozvola i sl. Ovim Projektom je u Brčko distriktu BiH prvobitno bilo obuhvaćeno šest naselja u kojima su smještena raseljena lica i izbjeglice, kao i lica u stanju socijalne potrebe: Prutače, Grbavica, Cerik, Bukvik, Brka i Ivici. Naknadni zahtjevi koje je postavila Razvojne banke Vijeća Evrope kojim su standardi za izgradnju i opremanje stambenih jedinica znatno podignuti  imali su za posljedicu da raspoloživi iznos novčanih sredstava nije dovoljan za realizaciju Projekta u svih šest kandidiranih naselja, što je prouzrokovalo zastoj u implementaciji projekta u Brčko distriktu BiH. U 2021. godini intezivirane su aktivnosti na realizaciji ovog projekta. Vlada Brčko distrikta BiH 19.03.2021. godine donijela je Odluku kojom je dala saglasnost da je prioritetan Projekt zatvaranja kolektivnih centara – LD 1789(2013) – (CEB II) i da se pristupi sanaciji/izgradnji stambenih jedinica kolektivnog stanovanja u naselju „Prutače”, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja intezivno radi na poslovima koje se odnose na okončanje aktivnosti na identifikaciji i verifikaciji korisnika, projektne aktivnosti kao i ostale aktivnosti kako bi se što prije počelo sa realizacijom ovog projekta.

Iz svega navedenog jasno proizilazi da je realizacija ovog projekta u Brčko distriktu BiH u isključivoj nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH, tako da su netačni navodi koje je objavio Omladinski centar “Vermont” da oni provode bilo kakve aktivnosti u ovom projektu. Dalje izneseni su netačni navodi da se gradi 60 stanova za Rome odnosno da će oko 60 romskih porodica će riješiti svoje stambeno pitanje kroz ovaj projekat jer, CEB II projekat nije usmjeren isključivo na pripadnike romske populacije nego  se ovaj projekat odnosi na raseljene osobe, koje su raseljene tokom rata 1992 -1995. godine i druge ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih vidova smještaja, o čemu postoje definisani kriteriji na osnovu kojih Odjeljenje vrši identifikacu i verifikaciju korisnika. Nisu tačne tvrdnje gdina Radenkovića da je nakon realizacije niza aktivnosti na utvrđivanju trenutnog stanja oko potreba stambenog zbrinjavanja romske populacije, te stanovnika kolektivnog centra na Prutačama, u protekloj godini počeo aktivnije da radi na ponovnom pokretanju projekta CEB II. Neprimjerena je izjava gdina Radenkovića da će Vlada da oformi Radnu grupu koja će biti zadužena za pripremu realizacije CEB II projekta što predstavlja veliki značaj i pomak u radu „Vermont“-a iz razloga što javnosti prezentuje netačne informacije, prezentuje netačnu sliku o ulozi Omladinskog centra “Vermont”, jer imenovani nije kompetentan da donosi odluke da li će Vlada imenovati radnu grupu a pogotovo da paušalno iz toga izvodi zaključak da to predstavlja veliki značaj i pomak u radu „Vermont“-a.

--