More

  Brčko: Goran Pisić o ulozi šefa Policije i ostalih policijskih službenika u Kriznom štabu

  U drugoj video emisiji uživo „Građani pitaju“, u produkciji Informativnog portala Otisak.ba, šef Policije Brčko distrikta Goran Pisić, odgovarao je na pitanja oko njegove, kao i uloge Policije, u Kriznom štabu Brčko distrikta.

  „Ja kao šef Policije imam svoje nadležnosti, isto tako i Policija Brčko distrikta BiH ima svoje nadležnosti. Naravno da ćemo se miješati u sve ono što znači zaštitu života, jer prva i osnovna zadaća Policije Brčko distrikta je zaštita života. Druga jeste uspostava javnog reda i mira i poštovanje svih zakona što se tiče Brčko distrikta“, kazao je on.

  Distriktu nedostaju pravni propisi

  Pisić Brčko distrikt naziva „crnom tačkom u BiH“ kada je u pitanju pravna uređenost određenih zakonskih propisa, te to smatra krivcem za stvaranje konfuzije oko uloga u ovakvim situacijama, a na to nadovezuje činjenicu da je Republika Srpska 1995. godine preuzela Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti od bivše Jugoslavije, te da Brčko distrikt još uvijek nije usvojio taj zakon, iako je autonomiju stekao prije 20 godina.

  „S druge strane, tolika konfuzija je u zdravstvenom sistemu u pogledu organizacionog dijela zato što su instituti za javno zdravlje i epidemiološke službe u kantonima i entitetima postavljeni onako kako treba, a kod nas je to postavljeno u različitim organizacionim jedinicama u Odjelu za javno zdravstvo.

  Mi smo imali jednog epidemiologa koji je sebe doveo u poziciju da je bio bez zaštite na početku već sa onim prvim koji su došli kao zaraženi u Brčko distrikt. Taj epidemiolog je rješenjem stavljen u izolaciju, a zakoni koji su primarni ovdje u Brčko distriktu, Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 21 definiše učešće Policije“, rekao je Pisić i dodao da je 30.03. donesena naredba na prijedlog Policije vezano za stavljanje pod kontrolu tih epidemioloških kontakata, odnosno utvrđivanja žarišta i potvrđivanja svih kontakata sa prvozaraženim i dostavljanja informacija Pododjelu za javno zdravstvo i Inspektoratu koji potom donose rješenja o izolaciji.

  Na pitanje da li bi on, da je na poziciji komandanta Štaba, uhapsio pojedine nosioce funkcija, odgovara da on kao šef Policije ne hapsi i ne lišava slobode, odnosno da njegovi policijski službenici primjenjuju ovlaštenja, a komandant Štaba izdaje naredbe.

  „Niko neće sigurno proći ukoliko ima elemenata za prekršaj ili elemenata za krivičnu odgovornost bez obzira koju funkciju obavljao, Policija će sigurno sa Tužilaštvom procesuirati takve osobe“, kazao je Pisić.

  Video: Kompletna emisija
  Novinarka: Azra Bijedić

  Čitano

  Povezani članci