Brčko: Glasanje je važno!

Supervizor Scanlan daje izjavu za medije
Tekst: Misija OSCE-a u BiH
Fotografije: Omladinski centar Vermont Brčko
Uredio: Adis Mujdanović

Šefica Misije OSCE-a (Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju) u Bosni i Hercegovini, ambasadorica Kathleen Kavalec, i prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt BiH, Michael Scanlan, okončali su danas posjetu ovoj lokalnoj zajednici.

Cilj posjete bili su razgovori s lokalnim zvaničnicima o koracima koje poduzimaju kako bi osigurali da glasači Distrikta mogu imati visok nivo povjerenja u izborni proces i izbore koji će se u Distriktu održati 15. novembra.

Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan pozdravili su napredak koji su postigli organi za provedbu zakona u rješavanju navoda izborne prevare u Distriktu.

Jedan od načina za takvu prevaru je netačnost podataka biračkog spiska.

Iz tog razloga, Misija OSCE-a podržava rad vlasti Brčko distrikta na reviziji rezidencijalnog statusa građana ove lokalne zajednice i čišćenju biračkog spiska u predstojećem periodu.

Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan sastali su se s predstavnicima Odjela za javni registar kako bi saznali pojedinosti o napretku postignutom po ovom važnom pitanju.

Naglasili su značaj slanja jasne poruke da samo stvarni rezidenti u Distriktu mogu glasati, čime će se promijeniti negativna praksa iz prošlosti.

Šefica Misije OSCE-a i supervizor za BDBiH takođe su se sastali i sa 25 političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata kako bi razgovarali o potrebi kontinuiranih reformi u interesu svih građana.

Obaveza konstruktivnog ponašanja tokom kampanje

Lideri političkih stranaka potpisali su izbornu obavezu kojom su se same političke stranke obavezale na konstruktivno ponašanje tokom kampanje.

Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan napomenuli su da građani žele stranke i političare koji će se fokusirati na ponudu konkretnih prijedloga politika rada kojima će se poboljšati njihov svakodnevni život.

Čestitali su vlastima Distrikta na usvajanju Zakona o mirnom okupljanju i pozdravili njihovu namjeru da usvoje Zakon o udruženjima i fondacijama i Zakon o pravima nacionalnih manjina prije početka izborne kampanje.

Takođe su pozvali vlasti da ubrzaju pripreme novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa, tako da bude spreman za usvajanje od strane novoizabrane Skupštine.

Izrazili su kontinuiranu spremnost Misije OSCE-a u BiH i Ureda visokog predstavnika da podrže ovaj proces.

Tokom sastanaka s predstavnicima agencija za provedbu zakona BDBiH i predstavnicima pravosuđa, ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan naglasili su konkretne uloge koje različite institucije imaju u sprečavanju i u borbi protiv izborne prevare, te su ohrabrili proaktivan pristup i veću saradnju Odjela za javni registar, Policije i Tužilaštva.

Još jedno ključno pitanje o kojem je supervizor Scanlan razgovarao tokom ranije posjete predsjednicima sudova jeste neadekvatnost kazne u predmetima korupcije i izborne prevare, kojoj je namjera da služi kao sredstvo odvraćanja drugih koji pomisle da bi mogli zloupotrijebiti javne finansije ili vršiti neprimjeren uticaj tokom izbornog procesa.

U tom kontekstu, sudije iz Brčkog sudjelovaće na seminaru o izricanju kazni u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Neovisni posmatrači na svim glasačkim mjestima

Takođe je napomenuto da će Distrikt biti jedinstven u BiH po tome što će neovisni posmatrači biti prisutni na svim glasačkim mjestima, bez izuzetka, kako bi pomogli u zaštiti integriteta izbornog procesa.

Ove mjere i bliska saradnja svih relevantnih institucija trebale bi osigurati zaštićenu i fer sredinu za glasače koji glasaju, čime bi se ponovo ojačao kapacitet Brčkog da služi kao primjer ostalima u BiH o tome kako treba voditi izbore.

Ambasadorica Kavalec i supervizor Scanlan pozvali su glasače da biraju svoje predstavnike na osnovu njihovih dugoročnih politika rada i konkretnih pitanja.

Takođe su pohvalili obavezu koju su preuzele vlasti BDBiH da osiguraju distribuciju lične zaštitne opreme u sva glasačka mjesta, kako bi se pokušalo spriječiti širenje virusa COVID-19.

Kathleen Kavalec daje izjavu za medije