Brčko: Dvoje službenika Odjela za javni registar osuđeni za zloupotrebu položaja

Osnovni i Apelacioni sud u Brčkom (Foto: Otisak.ba / Arhiva)

Na upit redakcije Otisak.ba Tužilaštvu Brčko distrikta BiH da proslijede detalje o presudama kojima je dvoje državnih službenika nepravosnažno osuđeno na po godinu zatvora, dobili smo slijedeći odgovor koji prenosimo u cjelosti i neizmijenjeno:

Iako je obavještavanje javnosti o sudskim odlukama prije svega u nadležnosti sudova, odnosno Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, potvrđujemo vam da je zbog propusta u obračunu naknada za geodetske usluge nedavno osuđeno dvoje službenika Odjela za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH. Za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja (iz člana 377 stav (2) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH), nepravosnažnom presudom Osnovnog suda Brčko distrikta BiH na po godinu zatvora osuđeni su službenici Mira Čanak* i Radenko Nikolić*. Tužilaštvo Brčko distrikta BiH još nije zaprimilo pisani otpravak ove presude, pa vas u ovom momentu ne možemo izvijestiti o više detalja iz same sudske odluke.

Optužnicom broj Т18 0 КТК 0013928 20 od 17.11.2020. g. oni su optuženi da su:

1. Mira Čanak  

Dana 03.11.2014. godine u Brčkom, postupajući u svojstvu stručnog referenta za katastar u Pododjeljenju za katastarske knjige i arhiv Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH, prilikom rada na predmetu broj UP-I-29-001202/14, otvorenom po zahtjevu  „HAS KOMERC“ d.o.o. Brčko za izradu „A“ lista za k.č. broj 326/125 k.o. Brod od 31.10.2014. godine, nije postupila u skladu sa svojom obavezom da vodi računa o plaćanju naknada za izvršene usluge utvrđenom u tački 3.10 Organizacionog plana Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH broj predmeta 05-001051/13, broj akta 01.1-0100DA-03/13 od 06.08.2013. godine, već je iskoristila svoje službeno ovlaštenje propisano tačkom 3.10 Organizacionog plana Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH broj predmeta 05-001051/13, broj akta 01.1-0100DA-03/13 od 06.08.2013. godine i postupila po navedenom zahtjevu, te je, znajući da je podnosilac zahtjeva za traženu radnju dana 31.10.2014. godine uplatio iznos od 50,00 KM, pored tražene usluge izrade „A“lista, izvršila i uplanjenje dva objekta na predmetnoj parceli i to poslovnu zgradu u privredu površine od 2664 m2 i trafostanicu u površini od 7 m2, iako svjesna da je Odlukom o visini naknade za korištenje podataka premjera i katastra nepokretnosti i vršenje usluga broj predmeta 02-000124/13, broj akta 01.11-1031DS-21/13 od 10.07.2013. godine, Tarifnim brojem 13., tačkom 6) stav (2) propisana naknada za za snimanje promjena nastalih izgradnjom ili dogradnjom objekta za objekat površine do 100 m2 – 200,00 KM, a za svaki sledeći m2 po dodatnih 5,00 KM i da bi  u skladu sa navedenom Odlukom, visina novčane nadoknade za izvršenje opisane službene radnje trebala iznositi 13.220,00 KM, pa je dana 03.11.2014. godine sačinila Prijavni list broj 18/2014 u kojem je konstatovala da je izvršeno uplanjenje objekta i trafostanice, a na osnovu kojeg Prijavnog lista je Odjeljenje za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH dana 10.11.2014. godine donijelo Rješenje broj UP-I-29-001202/14 kojim se dozvoljava provođenje promjene u katastarskom operatu u KO Brod, čime je, na opisani način, preduzimanjem naprijed navedene službene radnje i pored manje plaćene novčane nadoknade od propisane za njeno izvršenje od strane podnosioca zahtjeva, prouzrokovala štetu Brčko distriktu BiH u iznosu od 13.170,00 KM, za koji iznos je „HAS KOMERC“ d.o.o. Brčko pribavila imovinsku korist

dakle, kao službeno lice u Brčko distriktu BiH nije obavila svoju službenu dužnost čime je drugome pribavila imovinsku korist a drugome nanijela štetu

2. Radenko Nikolić

U periodu od 31.10.2014 godine do 10.11.2014. godine u Brčkom, postupajući u svojstvu Šefa Pododjeljenja za katastarske knjige i arhiv Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH, nije obavio svoju službenu dužnost vođenja nadzora nad radom službenika Pododjeljenja za katastarske knjige i arhiv Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH, propisanu tačkom 3.1 Organizacionog plana Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH broj predmeta 05-001051/13, broj akta 01.1-0100DA-03/13 od 06.08.2013. godine, na taj način što je propustio da prati pravilnu primjenu Odluke o visini naknade za korištenje podataka premjera i katastra nepokretnosti i vršenje usluga broj predmeta 02-000124/13, broj akta 01.11-1031DS-21/13 od 10.07.2013. godine od strane stručnog referenata za katastar Mire Čanak, pa je tako, usljed nepravilne primjene odredbi navedenog pravnog akta od strane uposlenika navedenog Pododjeljenja Mire Čanak podnosiocu zahtjeva za izradu prijavnog „A“ lista od 31.10.2014. godine preduzeću „HAS KOMERC“ i pored manje uplaćenog novčanog iznosa na ime  nadoknade za službene radnje koje je Mira Čanak preduzela od onog propisanog navedenom Odlukom, izvršena radnja izrade prijavnog „A“ lista, kao i radnja uplanjenja dva objekata, umjesto da je, obavljanjem poslova nadzora nad radom Pododjeljenja, službenici Miri Čanak naložio da ne obavi svoje službene radnje sve dok podnosilac zahtjeva „HAS KOMERC“ ne plati potpuni iznos na ime novčane nadoknade za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti, onako kako je to propisano spomenutom Odlukom, čime je prouzrokovana šteta Brčko distriktu BiH u ukupnom iznosu od 13.170,00 KM, za koji iznos je preduzeće „HAS KOMERC“ d.o.o. Brčko pribavilo imovinsku korist

dakle, kao službeno lice u Brčko distriktu BiH nije obavio svoju službenu dužnost čime je drugome pribavio imovinsku korist a drugome nanio štetu

čime su Mira Čanak i Radenko Nikolić počinili krivično djelo – Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 377 stav (2) u vezi sa stavom (1) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

*Preduzimanje radnji krivičnog gonjenja prema određenoj osobi ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH
--