Brčko: Da li će u narednom periodu doći do poboljšanja zdravstvenih usluga?

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Sead Šadić, u intervjuu za Otisak govorio je o budućem proširenju prostornih kapaciteta za potrebe zdravstva, reformi i informatizaciji zdravstvenog sistema.

Proširenje prostornih kapaciteta Zdravstvenog centra

  • Aktivnost koja se već nekoliko godina povlači po raznoraznim stolovima, ladicama, svakako je izgradnja zgrade iza Doma zdravlja i mi smo se opredijelili da raspišemo tender, koji je neophodan kako bi se trenutni kapaciteti Doma zdravlja rasteretili. Svjesni smo da je zgrada Doma zdravlja, izgrađena 1970. i neke, tada bila prostrana i odgovarala potrebama, sada je taj prostor isuviše malen i s tim u vezi prethodne strukture vlasti su odredile novac za proširenje te zgrade. Mi smo prije nekoliko dana imali otvaranje tenderskih ponuda, dalje ide njihova ocjena, e-aukcija i vjerujem da ćemo izabrati najpovoljnijeg ponuđača. Kao dokaz o skučenosti i opterećenosti prostora Zdravstvenog centra Brčko služi i činjenica da se kolektivna imunizacija obavlja u prostorijama Omladinskog centra, jer JZU jednostavno nema prostora za takvu aktivnost.

Šadić objašnjava kako su također započeti i radovi na izgradnji dijagnostičkog centra, gdje se planira smještaj magnetne rezonance, odnosno zgrada Bolnice se proširuje za određenu površinu neophodnu za smještaj tog dijagnostičkog aparata, a pokrenuta je i izrada idejnog i glavnog projekta, u saradnji sa Zavodom za izgradnju, za rekonstrukciju Odjeljenja hirurgije i Odjeljenja za pedijatriju Zdravstvenog centra, navodeći da u budžetu postoje neophodna sredstva za rekonstrukciju Odjeljenja hirurgije.

  • Inicirali smo da kroz prostorno-plansku dokumentaciju iskažemo potrebu prema nadležnom Odjeljenju da nam je neophodna nova parcela za proširenje zdravstva, također kruga Bolnice, da se završi implementacija parkinga koju radimo u saradnji sa Putevima Brčko distrikta i da se izvrši eksproprijacija stambenog objekta, koji se nalazi u samom krugu Bolnice, kako bi se proširio kapacitet Službe hitne medicinske pomoći.

Pododjeljenje za javno zdravstvo se također susreće sa problemom nedostatka prostora i Šadić tvrdi da je Odjeljenje svjesno da mora širiti kapacitet, kako kadrovski, tako i prostorno.

  • Postoji niz stvari koje možemo raditi, ne opravdamo da je za sve kriva pandemija, bilo je vremena kad nije bilo pandemije, pa nije bilo funkcionalno, ali postoji spremnost komplet strukture da ovaj proces, kada je riječ o zdravstvu, čim prije vratimo na kolosijek, odnosno da Brčko distrikt bude prepoznatljiv kao davalac usluga, kao u nekom prijašnjem periodu, po imenima i medicinskim procedurama.

Informatizacija sistema kao način sprečavanja malverzacija

Postoji još jedan problem koji je isplivao na površinu u doba pandemije, a odnosi se na prijeko potrebnu informatizaciju sistema.

  • Ni sam nisam zadovoljan time da moja lokalna zajednica nije ništa uradila po pitanju informatizacije, bilo je tu niz bezuspješnih pokušaja, a ono što se svakako uradilo posljednjih nekoliko mjeseci jeste da smo zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta pokrenuli dvije aktivnosti, prva je elektronska zdravstvena kartica i vjerujem da će Fond u narednom periodu tu priču što pozitivnije prezentovati javnosti, a druga aktivnost je e-recept, preko kojeg će se korisnici, preko porodičnih doktora, uvezati sa apotekama.

Šef Odjeljenja napominje da postoji određeni broj sredstava za informatizaciju i da će ona svakako pružiti kvalitetniju uslugu korisnicima i spriječiti malverzacije.

Autorica: Azra Bijedić

Cijeli intervju