Brčko: Besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa za određene kategorije stanovništva

Foto: [Ilustracija]

[SAOPŠTENJE] U skladu sa Odlukom o vakcinaciji stanovništva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine protiv gripe za sezonu 2021/2022, broj: 05-001018/21, od 20.10.2021. godine, vakcinacija protiv gripa u sezoni 2021/2022 počinje 15. novembra 2021. godine.

Za sljedeće kategorije stanovništva vakcinacija je besplatna, uz predočenje ovjerene zdravstvene legitimacije:

  • lica starija od 65 godina života,
  • hronični bolesnici,
  • lica sa posebnim potrebama,
  • korisnici socijalne pomoći,
  • porodice poginulih boraca,
  • ratni vojni invalidi,
  • civilne žrtve rata,
  • dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali više od deset puta,
  • lica koja su na trajnom kolektivnom smještaju (domovi za njegu starijih lica, starački domovi),
  • lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama.

Sastav vakcine protiv gripe u skladu je sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Lica koja ne spadaju u kategorije stanovništva za koje je propisana besplatna vakcinacija, učestvuju u troškovima korištenja usluge vakcinacije. Cijena jedne doze vakcine protiv gripe iznosi 25,00 KM.

Proces vakcinacije će se vršiti svakim radnim danom u vremenskom periodu od 12.00 do 15.00 sati u zdravstvenoj stanici Brčko, dok će isti proces u zdravstvenim stanicama Maoča, Bijela i Brezik teći svakim radnim danom u vremenskom periodu od 08.00 do 15.00 časova.

Vlada Brčko distrikta BiH
--